Premieră! Lansarea Coaliţiei Europene de Tineret pentru Mediu şi Sănătate din Moldova

Premieră! Lansarea Coaliţiei Europene de Tineret pentru Mediu şi Sănătate din Moldova
Pe 23 Decembrie curent Ministerul Mediului va găzdui evenimentul de semnare a Acordului de Consorțiu pentru constituirea Coaliției Europene de Tineret pentru Mediu și Sănătate din Moldova. Țara noastră este…

La prima întîlnire a organizațiilor non-guvernamentale de mediu, sănătate și de tineret cu reprezentanții instituțiilor guvernamentale ale R. Moldova din septembrie 2014 s-a decis crearea Platformei Naționale de Mediu și Sănătate (PNMS), cu o ramură dedicată implicării active a tinerilor. Această ramură de tineret va constitui Coaliția Europeană de Tineret pentru Mediu și Sănătate din Moldova (EEHYC Moldova), care va avea rolul de forum de discuție, consultare și acțiune comună între tinerii din R. Moldova preocupați de problematica de mediu și sănătate, din diferite sectoare: ONG-uri, instituții și organizații guvernamentale, antreprenori, cercetători și oameni de știință, dar și școli, universități și grupuri locale de acțiune.

Problemele de mediu și de sănătate sunt astăzi subiectul unor ample demersuri atît la nivel european, cît și la nivel național, cu scopul de a găsi și implementa soluții pentru prevenirea impactului negativ pe termen lung asupra populației și pentru asigurarea unei dezvoltări cu adevărat durabile a societății. Dovadă a acestui fapt este Procesul European de Mediu și Sănătate (PEMS), în cadrul caruia Republica Moldova, alături de alte 52 de țări din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, a semnat Declarația Ministerială privind Mediul și Sănătatea.

Prin semnarea acestei Declarații Mnisteriale, țările semnatare și-au asumat atingerea pînă în anul 2020 a anumitor obiective de mediu și sănătate în 4 domenii prioritare regionale cu implicarea tuturor factorilor interesați, și cu accent pe implicarea tinerilor. Printre aceste obiective se numără:

●      îmbunătățirea accesului populației la condiții bune de sanitație și surse sigure de apă;

●      combaterea obezității prin asigurarea condițiilor sigure pentru activitate fizică și dietă sănătoasă;

●      prevenirea îmolnăvirilor respiratorii prin îmbunătățirea calității aerului de interior și de exterior;

●      prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de factori chimici, biologici și fizici din mediul înconjurător,

●      dar și protejarea sănătății și a mediului înconjurător de efectele schimbărilor climatice.

La rîndul lor, tinerii din 25 de țări s-au mobilizat înființînd în 2012 Coaliția Europeană de Tineret pentru Mediu și Sănătate (eng. European Environment and Health Youth Coalition – EEHYC), care este structura reprezentativă în cadrul PEMS a tinerilor din toată regiunea europeană. EEHYC acționează pentru a sprijini, legitima și oferi vizibilitate participării tinerilor la procesele ce vizează asigurarea unui mediu sănătos și durabil, sprijinind înființarea Coalițiilor naționale, cum e cea care urmează să ia ființă pe 23 decembrie. Odată cu semnarea Acordului de Consorțiu privind constituirea EEHYC Moldova, instituțiile și organizațiile semnatare vor reprezenta nucleul EEHYC Moldova care ulterior se va extinde pentru a asigura participarea activă a cît mai multor tineri din diverse sectoare preocupați de mediul în care traiesc și de felul în care acesta le afectează sănătatea.

În cadrul evenimentului găzduit de Ministerul Mediului vor fi prezentate provocările prezente și viitore legate de mediu și sănătate din Moldova, obiectivele și acțiunile viitoare ale PNMS și EEHYC Moldova. De asemenea, vor fi prezentate organizațiile și instituțiile semnatare și va fi semnat Acordul de Consorțiu pentru constituirea EEHYC Moldova, urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri.Țara noastră este prima dintre cele 53 țări din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății în care se constituie o astfel de Coaliție națională.

Evenimentul va avea loc pe 23 decembrie, în cladirea Ministerului Mediului, etajul 6, sala 603, între orele 10:00 – 12:00.