Sesiune de informare la Ialoveni privind managementul durabil al terenurilor

Vineri, 13 martie 2015, Mișcarea Ecologistă din Moldova a participat la un seminar pe tema ”Acțiuni în scopul protecției, îmbunătățirii calității și utilizării eficiente a solului în procesul de producere”, desfășurat în orașul Ialoveni.

În cadrul seminarului, Mișcarea Ecologistă din Moldova a desfășurat o sesiune de informare privind Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), cu accent asupra managementul durabil al terenurilor și oportunitățile de dezvoltare în domeniul agricol.

Scopul acestei prelegeri informative a fost evidențierea necesității protecției mediului înconjurător prin aplicarea unor practici de prelucrare a solului prietenoase mediului, precum și informarea agenților economici, asociațiilor obștești din domeniul agricol și reprezentanților autorităților publice locale privind fondurile și posibilitățile de finanțare în cadrul proiectului MAC-P (Agricultura Competitivă în Moldova), componenta Managementul Durabil al Terenurilor: granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor, procedura de accesare a fondurilor, partenerii implicați în implementarea proiectului.

La acest eveniment au fost invitați și reprezentanți ai administrației publice locale, Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, companiilor de comercializare a produselor agricole, precum și fermieri, conducători ai gospodăriilor țărănești, persoane fizice proprietare de terenuri și persoane asociate sectorului agrar. Au fost acoperite și discutate aspecte legate de implementarea practicilor de agricultură eficientă și politici legislative în domeniul agriculturii.