Vulpile în bătaia puștii! S-a deschis sezonul de vânătoare

Din 14 ianuarie și până la 1 martie curent, a fost stabilit termenul pentru reglare numerică a vulpilor în fondul forestier gestionat de către Agenția „Moldsilva”  în zilele de sâmbătă…

Scopul este ameliorarea situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi prevenirea depăşirii densităţii optime a vulpilor, crearea condiţiilor favorabile pentru reproducerea speciilor cinegetice de valoare înaltă. Aceste acțiuni sunt efectuate în conformitate prevederile Legii regnului animal, Hotărîrii Guvernului (nr. 655 din 15.08.2014) şi Programului Naţional de combatere şi profilaxie a rabiei, scrie Moldsilva.gov.md.Unele din condițiile care trebuie respectate cu strictețe de către cei implicați în procesul de reglare numerică a vulpilor sunt:  efectuarea reglării numerice a vulpilor se poate practica nu mai devreme cu o oră înainte de răsăritul soarelui şi nu mai tîrziu cu o oră după apusul soarelui; în fondurile de vînătoare arendate, organizarea şi controlul desfăşurării acțiunii de reglare numerică a vulpilor se pune în sarcina arendaşilor, cu participarea obligatorie a reprezentantului entității silvice subordonate, care are scopul de a monitoriza efectuarea acţiunii în cauză, lista echipei de vînători se coordonează obligatoriu cu Agenția “Moldsilva” (persoana responsabilă) şi cu Inspectoratul Ecologic de Stat; toţi participanţii la acţiunea de reglare numerică a vulpilor sunt instruiţi obligatoriu cu Regulile de securitate de către persoana responsabilă din cadrul entității silvice subordonate şi se semnează în registrul corespunzător;  concomitent cu reglarea numerică a vulpilor se efectuează combaterea cîinilor şi pisicilor hoinare; se interzice acţiunea de reglare numerică a vulpilor în cadrul fondul ariilor naturale protejate de stat, precum şi în zona de frontieră pe o adîncime de 500 m de la linia de frontieră.

Recoltarea vulpilor este nelimitată. Până la data de 4 martie curent, vor fi cunoscute rezultatele finale ale acțiunilor de reglare numerică a vulpilor. Conform evaluării din 2014 în fondul forestier gestionat de către Agenția „Moldsilva” sunt circa 6300 de vulpi.