Proiectul „Elaborarea planului de gestionare pentru sub-bazinul râului Botna”

Proiectul „Elaborarea planului de gestionare pentru sub-bazinul râului Botna” este implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova prin Programul de Suport II pentru proiecte mici oferite ONG-urilor întru susținerea Comitetelor sub-bazinale din Republica Moldova în cadrul proiectului SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” și gestionat de Agenția „Apele Moldovei”.

Râul Botna, afluent al fluviului Nistru, este unul dintre cele mai mari râuri interne ale Moldovei, al patrulea ca mărime după Răut, Cogâlnic și Bâc. Acest râu se confruntă cu aceleași probleme ca și alte corpuri de apă din Republica Moldova: poluare intensivă cu deșeuri menajere, industriale și pesticide, construcția de baraje, lacuri de acumulare și canale de irigare, lipsa fâșiilor de protecție, iar ecosistemul luncilor din acest râu a suferit modificări radicale în urma lucrărilor hidrotehnice demarate în secolul trecut. Prin urmare, astăzi bazinul hidrografic al acestui râu se confruntă cu diverse procese de degradare (salinizarea solurilor, dehumificare, alunecări de teren, eroziune eoliană), care, puse alături de problemele legate de calitatea apei în râu, constituie motive de îngrijorare pentru starea ecologică a râului Botna. Așa cum a demonstrat-o practica internațională, elaborarea unui plan de gestionare actual și realist stă la baza unui viitor management integrat al oricărei surse de apă. În cazul râului Botna, acest gen de plan lipsește, iar comunitățile locale din bazinul hidrografic nu sunt implicate în acțiunea de gestionare a acestui râu.
Din acest motiv, Mișcarea Ecologistă din Moldova, împreună cu partenerul Eco-Răzeni, are ca țintă mobilizarea experților, autorităților și comunităților locale din bazinul hidrografic al râului Botna pentru a elabora un Plan de Gestionare care să cuprindă măsuri de restabilire şi protecţie a acestuia pe termen scurt, mediu și lung. De asemenea, MEM are ca prioritate să mobilizeze comunitățile riverane să-și schimbe spre bine atitudinile colective față de râul Botna, furnizându-le informații, materiale educativ-instructive despre acest râu puțin studiat și despre regiunea prin care trece.

Obiectivul principal al proiectului este ameliorarea ecologică a Bazinului Hidrografic Botna prin elaborarea unui Plan de Gestiune al Bazinului Hidrografic Botna (BGBHB). Pentru îndeplinirea acestuia, echipa MEM și-a setat o serie de obiective specifice:
Obiectiv 1: Elaborarea Planului de Gestionare și Planului de Acțiuni a bazinului hidrografic Botna;
Obiectiv 2: Consolidarea activității Comitetului sub-bazinal al râului Botna;
Obiectiv 3: Conștientizarea părților interesate despre starea actuală a bazinului hidrografic Botna și formarea parteneriatelor între diferiți actori în protejarea resurselor acvatice;
Obiectiv 4: Soluții inovative de sensibilizare, informare și promovare a râurilor Moldovei în 8 sub-bazine hidrografice dezvoltate în cadrul programului de granturi SDC-ADA şi 4 regiuni din R. Moldova.

Proiectul „Elaborarea planului de gestionare pentru sub-bazinul râului Botna” prevede un șir de activități menite să ducă la atingerea obiectivelor propuse:

 • Organizarea a 2 întruniri de lucru cu echipa de experți pentru elaborarea viziunii, a liniilor directoare și a cuprinsului Planul de Gestionare al BH Botna (PGBHB).
 • Documentarea în teren pentru identificarea stării reale a ecosistemelor acvatice din BHB, a elementelor de bază și a factorilor de mediu, care să asigure crearea cât mai obiectivă și eficientă a PGBHB.
 • Elaborarea Planului de Acțiuni pentru perioada 2020 – 2025.
 • Organizarea unei mese rotunde pentru consultarea draftului PGBHB, cu participarea a circa 30 de persoane – experți, reprezentanții localităților din BH Botna, reprezentanți ai ONG, cetățeni, care au experiență în elaborarea Planurilor de gestionare și acțiuni a bazinelor hidrografice.
 • Organizarea a 2 ședințe ale Comitetului sub-bazinal Botna.
 • Organizarea unei întruniri regională, cu participarea membriilor Comitetului sub-bazinal Botna și invitarea APL, experți, ONG, lideri locali, pentru prezentarea Planului de Gestionare al BH Botna.
 • Organizarea a 2 întâlniri cu administrațiile publice locale și populația din localitățile situate în BH Botna, pentru a informa populația locală cu privire la starea de mediu, sursele de poluare existente și modalitatea de îmbunătățire a stării ecologice a râului Botna.
 • Organizarea unei conferințe regionale de totalizare cu reprezentanți ai comunităților situate în bazinul Botna cu participarea APL, ONG-urilor de mediu, AE și Centrelor de Sănătate Publică, savanților, jurnaliștilor, populației locale, unde va fi prezentat raportul privind starea de mediu a râului Botna.
 • Crearea a 12 seturi de fotografii cu tema ,,Apele Moldovei”.
 • Organizarea a 8 expoziții fotografice ,,Apele Moldovei” în 8 sub-bazine hidrografice din Republica Moldova
 • Organizarea a 4 expoziții fotografice ,,Apele Moldovei” în 4 muzee din R. Moldova.

Proiectul se adresează unui grup-țintă divers:

 • Membrii comitetului de sub-bazin Botna (implicați în etapa de consultare pentru elaborarea PGBHB);
 • Administrațiile publice locale (nivel I și II) din bazinul hidrografic al râului Botna (implicate în etapa de consultare pentru elaborarea PGBHB);
 • Inspectoratele de Protecţia Mediului din raioanele Ialoveni și Căușeni (reprezentanții acestora vor fi implicați în etapa de consultare pentru elaborarea PGBHB);
 • Comunitățile locale și instituțiile de învățământ din satele și orașele aflate în bazinul hidrografic al râului Botna;
 • Administrațiile locale din localitățile care vor găzdui opt expoziții fotografice;
 • Conducerea a 4 muzee beneficiare a spațiilor expoziționale amenajate.

Partenerii proiectului: proiectul va fi implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova în parteneriat cu Asociația Obștească Eco-Răzeni, care va acorda asistență în vederea derulării eficiente a meselor rotunde, întrunirilor și discuțiilor publice.

Durata de implementare a proiectului: noiembrie 2-19 – iulie 2020

Zona geografică a proiectului: Bazinul hidrografic al râului Botna, inclusiv afluenții Botnișoara, Căinari și Larga; 8 sub-bazine; 4 regiuni din R. Moldova.

Produse:

Ediție specială: „Râul Botna” – Revista „NATURA”, numărul 339 din mai 2020