Planul de gestionare a bazinului hidrografic al râului Prut a fost supus consultării publice

    Marți, pe data de 5 mai 2015, Mișcarea Ecologistă din Moldova a participat la prima ședință a consultărilor publice asupra planului de gestionare a bazinului râului Prut, care a avut loc la Chișinău. Printre participanții la acest eveniment s-au numărat reprezentanți ai mai multor instituții de profil (Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Moldsilva, Apele Moldovei, Inspectoratul Ecologic de Stat, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Agenția de Dezvoltare Austriacă, ApaSan), reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de mediu (Mișcarea Ecologistă din Moldova, Societatea Ecologică Biotica, Eco-Tiras, EcoContact), oaspeți din Ucraina implicați în elaborarea unui plan de gestionare a bazinului ucrainean al râului Prut (Marta Korchemlyuk de la ONG ”MAMA-86-Yaremche”), precum și reprezentanți ai echipei coordonatoare a proiectului EPIRB (Zurab Jincharadze – director executiv biroul regional Tbilisi, Georgia, Imola Koszta – expert REC).

    Masa rotundă a debutat cu prezentarea proiectului ” Environmental Protection of International River Basins” (EPIRB), din a cărui arie de implementare face parte și Moldova. Au fost puse în evidență rezultatele proiectului de până acum, provocările pe care le-a întâmpinat și obiectivele care rămân de atins.

    Viceministrul Ministerul Mediului, Lazăr Chirică, a menționat câteva rezultate concrete pentru Republica Moldova, obținute în urma proiectului:

- efectuarea mai multor expediții în teren pentru colectarea informației necesare elaborării Planului de gestionare a bazinului hidografic Prut;

- elaborarea proiectului „Strategiei de comunicare şi implicare a publicului pentru bazinul rîului Prut”;

- elaborarea îndrumarului metodologic privind determinarea corpurilor de apă sub risc și evaluarea presiunilor și impacturilor asupra lor;

- montarea unui material video cu privire la modalitatea de prelevare a probelor de apă pentru cercetări hidrobiologice în rîuri, a unei secvențe video metodologice despre monitoringul apelor subterane.

    De asemenea, domnul Chirică a adus la cunoștința participanților că proiectul EPIRB oferă suport financiar pentru implementarea a 3 proiecte-pilot în bazinul rîului Prut:

- monitorizarea apelor subterane;

- monitorizarea de bază și elaborarea Programului de monitoring în conformitate cu Directiva Cadru privind Apa pentru Zona Protejată a Lacului Beleu;

- elaborarea straturilor GIS a punctelor de captare și evacuare a apelor uzate și dezvoltarea sistemului inițial informațional de gestionare a apelor.

     În continuarea ședinței, a fost prezentat Planul de gestionare a bazinului râului Prut, care a fost ulterior analizat de către participanții mesei rotunde. Aceștia au oferit și sugestii de îmbunătățire a planului menționat, aducând în prim-plan aspecte legate de:

- statutul iazurilor care sunt supuse lichidării sau celor noi create;

- organizarea unui laborator mobil de monitorizare a calității apelor;

- drepturile de proprietate asupra terenurilor din fondul apelor necesită să fie clar divizate;

- inventarierea, cartarea, monitorizarea/lichidarea surselor de poluare a apelor;

- cartarea surselor de captare a apei;

- lichidarea gunoiștilor și restabilirea fîșiilor riverane de protecție a rîurilor și lacurilor;

- restabilirea perdelelor forestiere;

- analiza terenurilor desecate pentru a renaturaliza luncile rîurilor;

- managementul pășunatului în luncile rîurilor;

- managementul nutrienților;

- conștientizarea publicului cu privire la protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Toate aceste sugestii au menirea de a completa versiunea inițială a Planului de gestionare, iar în urma unor ședințe similare desfășurate și în centrele raionale din bazinul hidrografic al râului Prut, va fi elaborat un Plan care va corespunde problemelor de mediu și nevoilor ecologice ale acestui râu transfrontalier.