Mișcarea Ecologistă din Moldova solicită abrogarea Regulamentului privind darea în arendă a pădurilor

  Astăzi, 27 mai 2015, Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat o conferință de presă pe tema „Pădurile Moldovei – între dezastru, neputință și reforme”. Evenimentul a avut loc la sediul Agenției de presă IPN, fiind moderat de către Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, și Ioana Bobână, expert independent în domeniul monitorizării politicilor de mediu.

   În cadrul conferinței, Alecu Reniță a readus în atenția autorităților și a publicului larg starea deplorabilă a fondului forestier național, datorată în mare parte aplicării Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere. Președintele Mișcării Ecologiste a anunțat, în acest context, că astăzi va trimite o nouă Scrisoare Deschisă adresată primului-ministru Chiril Gaburici, prin care solicită efectuarea unor reforme instituționale menite să delimiteze clar responsabilitățile legate de reglementarea, gestionarea și controlul activității în problema forestieră. De asemenea, autorul scrisorii cere încă o dată abrogarea Regulamentului privind arenda fondului forestier, prezentând 6 argumente care demonstrează abuzul fatal datorat acestui document.

   Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.187 din 20. 02. 2008, s-a făcut responsabil de înstrăinarea a mii de hectare de pădure. Acesta a deschis calea unei privatizări camuflate și a reprezentat de fapt un contract de arendare a unor suprafețe nelimitate din fondul forestier. În acest context, Mișcarea Ecologistă din Moldova a înaintat, în repetate rânduri, mai multe scrisori deschise adresate autorităților statului (iulie 2013, februarie 2014, noiembrie 2014), atrăgând atenția asupra fenomenului de înstrăinare a pădurilor, accelerat în urma aprobării Regulamentului menționat mai sus. De asemenea, Comisia de Anchetă a Parlamentului, constituită în 2013, a prezentat un raport oficial care a evidențiat problemele fundamentale legate de gestionarea fondului forestier, evidențiind aspecte asupra cărora a insistat și Mișcarea Ecologistă în repetate rânduri.

   Întrucât demersurile efectuate nu au adus rezultatul așteptat (abrogarea regulamentului), Alecu Reniță a declarat că va continua să sesizeze autoritățile responsabile de gestionarea situației legată de fondul forestier. Mișcarea Ecologistă din Moldova și-a propus, prin aceste demersuri, să determine rezolvarea acestei probleme. Organizația consideră că cea mai potrivită cale de soluționare a chestiunii forestiere este de a abroga Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, restituirea acelor 11 700 hectare arendate înapoi în fondul forestier național, și recuperarea banilor neplătiți pentru serviciile de arendare care vor fi folosiți ulterior pentru împădurirea unor noi suprafețe.