Anunț

Termeni de referință

pentru producerea și difuzarea unui spot video în cadrul proiectului

„Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”

Mișcarea Ecologistă din Moldova anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii în vederea elaborării unui spot video în cadrul proiectului “Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”.

Sarcini:

1. Elaborarea scenariului pentru spotul video, conform scopului şi obiectivelor proiectului.

2. Coordonarea şi definitivarea scenariului cu Mișcarea Ecologistă din Moldova.

3. În bază scenariului aprobat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, producerea unui spot video de 1 min.

4. Asigurarea calităţii înalte la toate etapele de pre-producţie, producţie şi post-producţie.

5. Prezentarea fotografiilor cu secvenţe video ale spotului, care ulterior vor fi utilizate pentru elaborarea materialelor de tipar (leaflete şi postere) în versiunea electronică.

6. Prezentare materialelor pe CD în formatul posturilor TV naţionale şi regionale.

Termeni de realizare a spotului video:  

Spotul va fi produs în perioada 01 iulie-01 august 2015.

Cerinţe faţă de companie:

- Experienţă de elaborare şi producere a spoturilor video în domeniul protecției mediului de minim 3 ani;

- Echipamentul tehnic necesar pentru toate etapele de producere şi post-producţie;

Modalitatea de aplicare şi selectare:

Companiile interesate trebuie să transmită un dosar, care să conţină:

- Exemple de spoturi video din domeniul protecției mediului realizate de companie (anul producţiei şi organizaţia comanditară);

- Oferta financiară la cota TVA 0%.

Companiile interesate sunt rugate să expedieze dosarul de aplicare prin e-mail, la adresa  mem@mem.md sau la sediul Mișcării Ecologiste din Moldova, str.S.Lazo 13 pînă la data de 25 iunie 2015.