Anunț

Termeni de referință

pentru difuzarea unui spot video în cadrul proiectului

„Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”

Mișcarea Ecologistă din Moldova anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii în vederea difuzării unui spot video în cadrul proiectului “Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”.

Sarcini:

1. Asigurarea a 88 difuzări a unui spot video cu durata de 1.15 min la un post de televiziune cu acoperire națională.

Modalitatea de aplicare şi selectare:

Companiile interesate trebuie să transmită un dosar, care să conţină:

- Oferta financiară la cota TVA 0%.

Companiile interesate sunt rugate să expedieze dosarul de aplicare prin e-mail, la adresa  mem@mem.md sau la sediul Mișcării Ecologiste din Moldova, str.S.Lazo 13 pînă la data de 02 noiembrie 2015.