Apelul organizațiilor non-guvernamentale în privința exploatării apelor subterane în scopuri agricole

Organizațiile de mediu din Republica Moldova se arată îngrijorate de situația care planează în jurul problemei de utilizare a terenurilor agricole cu ajutorul apelor subterane.

Această problemă, care își are rădăcinile încă din anul 2014, a devenit astăzi tot mai presantă, datorită agricultorilor care cer insistent facilitatea procesului de obținere a autorizației speciale de folosință a apei, autorizație necesară extragerii apei din acviferele subterane.

Această practică agricolă, departe de a fi durabilă, riscă să aducă și prejudicii mediului înconjurător, întrucât va determina poluarea apelor subterane, deteriorarea calității solurilor irigate din cauza gradului înalt de mineralizare a apei, și epuizarea rapidă a acestor depozite care se refac în mii de ani.

Prin urmare, organizațiile de mediu din întreaga țară consideră urgentă plasarea acestei probleme în atenția conducerii Republicii Moldova, iar acest lucru a fost realizat prin redactarea unui apel de către Mișcarea Ecologistă din Moldova, apel pe care l-au semnat alte 25 de organizații non-guvernamentale care activează în domeniul protecției mediului.

Apelul poate fi descărcat și semnat de alți doritori din societatea civilă care se identifică cu mesajul acestui apel.