Arenda fondului forestier național a fost interzisă!

Guvernul Republicii Moldova, întrunit în ședință pe data de 15 iunie 2016, a aprobat modificările aduse la Regulamentul privind arenda fondului forestier. Acestea prevăd majorarea de peste 5 ori a preţului pentru contractele existente, interzicerea transmiterii dreptului de folosinţă asupra pădurii altor persoane, și nu în ultimul rând, interzicerea arendării pe viitor a fondului forestier.

Autorul acestei Hotărâri de Guvern – ministrul Mediului, Valeriu Munteanu -, a declarat că au fost persoane care s-au opus inițiativei, însă în viitorul imediat vor fi promovate „alte iniţiative imperioase, îndreptate spre consolidarea şi dezvoltarea fondului forestier” (potrivit site-ului de știri ecopresa.md).

Mișcarea Ecologistă din Moldova a fost un promotor activ al acestei cauze încă de la aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier, din 20 februarie 2008, care a devenit între timp mecanismul legal de înstrăinare a pădurilor. În cadrul numeroaselor conferințe de presă, demersuri, articole și publicații, Mișcarea Ecologistă din Moldova a atras atenția publicului larg asupra prejudiciilor ecologice și financiare pe care le provoacă această practică de arendare, și a făcut presiuni insistente asupra autorităților statului în scopul desființării acestui Regulament.

Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, a declarat pentru Ecopresa:„Felicit toți ecologiștii, organizațiile neguvernamentale, jurnaliștii, oamenii de bună credință care au participat activ și au contribuit la stoparea înstrăinării fondului forestier național, prin așa-numita arendă. În mod deosebit, din partea MEM, a revistei NATURA, transmit mulțumiri ministrului Mediului, Valeriu Munteanu, pentru că a dat curs demersurilor noastre și a ținut piept presiunilor enorme pentru a obține câștig de cauză în această bătălie inegală cu profitorii care și-au construit vile și palate în pădurile statului”.

Potrivit Ministerului Mediului, acest Regulament s-a făcut responsabil de pierderea a mii de hectare de pădure valoroasă, majoritatea acestora fiind distruse de intervenţii antropice agresive — construirea edificiilor, beciurilor, piscinelor, gardurilor din beton, drumurilor asfaltate şi chiar a stadioanelor. Din păcate, multe dintre aceste daune sunt iremediabile, iar prejudiciul adus nu va putea fi recuperat curând.

Actualmente, între Agenţia „Moldsilva” şi beneficiari rămân în vigoare peste 650 de contracte de arendă pe o suprafaţă totală de aproape 7000 de hectare, însă procesul de reziliere prin acţiuni în justiţie şi de comun acord al părţilor continuă — din cele 842 de contracte încheiate în perioada 2008-2015, aproape 200 au fost deja reziliate. Această tendinţă depreciativă este continuată şi va căpăta noi viteze în viitorul apropiat. Împreună cu interzicerea categorică a încheierii noilor contracte, aceste acţiuni vor duce la revenirea pădurilor în gestiunea exclusivă a statului şi în beneficiul tuturor cetăţenilor.

Un alt obiectiv al acestei Hotărâri de Guvern îl reprezintă interzicerea expresă a transmiterii dreptului de arendă în scop de recreere către alte persoane fizice sau juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică. Prin această prevedere se va evita „vânzarea” pădurilor prin concesiunea drepturilor de folosinţă.

La fel de importantă este majorarea de circa 5 ori a preţului arendei forestiere, astfel încât plata pe termen de un an pentru un hectar de terenuri forestiere va constitui 19092,37 lei. Ministerul Mediului consideră că majorarea prețului va contribui la descurajarea practicii de arendare a terenurilor forestiere și va ajuta la scăderea numărului contractelor de arendă, mai ales că restanţele arendatorilor la bugetul de stat deja au depăşit suma de peste 12 milioane de lei.

Aceste prevederi din Hotărârea de Guvern adoptată în ședința de pe data de 15 iunie 2016 se înscriu într-un șir de acțiuni prevăzute în programul Ministerului Mediului îndreptat spre consolidarea şi dezvoltarea fondului forestier fac parte. Anterior acestei hotărîri, Ministerul Mediului a promovat alte inițiative menite să îmbunătățească starea fondului forestier național: interzicerea exportului de lemn brut și creşterea suprafeţelor împădurite.