Atelier de lucru „Dialog pentru o bună guvernare de mediu”

INVITAŢIE

Atelier de lucru „Dialog pentru o bună guvernare de mediu”

Miercuri, 18 martie 2015, Sala de ședințe a Mișcării Ecologiste din Moldova,

Str. S.Lazo 13

          Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM) vă invită, pe data de 18 martie 2015, ora 11.00, la atelierul de lucru „Dialog pentru o bună guvernare de mediu”, ce are drept scop  discutarea și formularea recomandărilor privind proiectele documentelor de politici de mediu aflate pe agenda de consultare a Ministerului Mediului – documente fundamentale menite să reformeze la standarde europene domeniul protecţiei mediului.

          În cadrul atelierului de lucru ne propunem abordarea următoarelor subiecte:

  • Politici de mediu – prioritățile Ministerului Mediului în anul 2015, Strategia de mediu 2014-2023, Acordul de Asociere, capitolul XVI „Mediu”.
  • Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la  aprobarea Strategiei  privind diversitatea  biologică  a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia.

          Proiectul  Hotărârii  Guvernului  şi  nota   informativă  sunt   disponibile  pe  pagina web oficială a Ministerului Mediului http://mediu.gov.md/index.php, rubrica Transparență decizională/ Proiecte în discuții, precum și pe http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2069.

          Atelierul de lucru se va desfășura în cadrul proiectului  „Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”, susținut de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și de Uniunea Europeană fiind organizat pentru consolidarea capacităţilor, dezvoltarea dialogului şi atragerea ONG-urilor şi cetăţenilor în monitorizarea procesului decizional și elaborarea politicilor de mediu.

          În rezultatul atelierului de lucru,  va fi formulat un aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la  aprobarea Strategiei  privind diversitatea  biologică  a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. În acest context, vă rugăm să analizați proiectul Hotărârii Guvernului și să veniți cu recomandări și comentarii relevante subiectului.

           Un proiect al agendei atelierului de lucru este ataşat aici.

    Vă rugăm să confirmați prezența până la data de 16 martie 2015, ora 13.00,  la adresa de email:mem@mem.md sau la numerele de telefon 022 23 26 54, 0 696 500 51.

          În speranţa unei colaborări fructuoase,

        Alecu Reniță,

        Președinte

        Mișcarea Ecologistă din Moldova