Atelier de lucru „Dialog pentru o bună guvernare de mediu”

Astăzi, 18 martie 2015, Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat un atelier de lucru pe tema „Dialog pentru o bună guvernare de mediu”, desfășurat în cadrul proiectului „Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”, susținut de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și de Uniunea Europeană.

La acest eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului (domnul vice-ministru Lazăr Chirică, doamna Ala Rotaru – Direcția Resurse Naturale și Biodiversitate), ai Academiei de Științe, Institutului de Ecologie, PNUD Moldova, precum și lideri ai ONG-urilor de mediu (AO Centrul Național de Mediu, REC Moldova, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova, AO Progresul Silvic, Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă, SE BIOTICA, AO Ecoterra, și altele).

IMG_5022

În cadrul atelierului a fost prezentat proiectul ”Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu suportul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Uniunii Europene. A fost evidențiat rolul pe care îl au organizațiile de mediu în procesul reformării domeniului protecției mediului la standardele europene.

IMG_5023

De asemenea, au fost discutate prioritățile Ministerului Mediului în anul 2015, prevederile Strategiei de mediu 2014-2023, ale Acordului de Asociere al RM cu UE precum și Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, document aflat pe agenda de consultare a Ministerului Mediului.

IMG_4998