La Chişinău a fost lansată „Caravana Biodiversităţii”

      Strada pietonală A. Diordiță i-a adunat astăzi pe toți prietenii Naturii la lansarea Caravanei Biodiversității. Evenimentul, organizat de Ministerul Mediului în colaborare cu instituțiile de profil (Inspectoratul Ecologic de Stat, Institutul de Zoologie al Academiei de Știință, Institutul de Ecologie și Geografie, Grădina Botanică din Chișinău, Facultatea de Biologie din cadrul Universității de Stat din Republica Moldova), și-a propus drept scop informarea şi conştientizarea publicului larg privind importanţa protecţiei mediului şi conservării diversităţii biologice.

    Caravana Biodiversităţii va ajunge, în această săptămână, în mai multe localităţi, iar activități de informare vor avea loc în raioanele Nisporeni, Ungheni și Cantemir. Activitățile care vor fi desfășurate în cadrul Caravanei vin să popularizeze mesajul de protecție a mediului și importanța păstrării biodiversității în Republica Moldova. Necesitatea unui asemenea gen de program de conşetintizare este evidentă – datele instituţiilor de profil , date care arată că declinul numeric al speciilor de floră și faună se datorează în special intervenției nechibzuite a oamenilor, care se fac vinovați de distrugerea habitatelor esențiale supraviețuirii speciilor de interes conservativ, poluarea mediului, capturarea și nimicirea animalelor.

     În acest sens, Vadim Stîngaci, șeful adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat, a atras atenția asupra numărului mare de procese verbale întocmite anual de către această instituție (11 000), dintre care 3000 au drept subiect gestionarea abuzivă a resurselor de floră și faună.

    Directorul Institutului de Ecologie și Geografie, Petru Cuza, a evidențiat importanța intervenției științifice care să argumenteze necesitatea protejării biodiversității, păstrarea/restaurarea habitatelor și crearea ariilor protejate.

    Laurenția Ungureanu, directorul adjunct al Institutului de Zoologie, a comunicat audienței că din cele 14 800 specii de animale identificate pe teritoriul țării noastre, 291 sunt incluse în noua ediție a Cărții Roșii – o cifră de 2 ori mai mare decât cea prezentată în precedenta Carte Roșie (116 specii). Situația tristă a speciilor de floră a fost descrisă de Maricica Colţun, director-adjunct la Grădina Botanică (Institut), iar domnul Mihai Leşanu, Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie de la Universitatea de Stat din Moldova a subliniat necesitatea formării continue de specialiști în domeniul biodiversității.

    Despre importanța implicării societății civile și a mass-mediei a menţionat Lilia Curchi, redactor-coordonator al revistei ”Natura” și reprezentant al Mișcării Ecologiste din Moldova. Ea a prezentat publicului cele mai importante realizări ale Mișcării Ecologiste din Moldova în cei 25 ani de activitate dedicată protejării mediului înconjurător, și a evidențiat faptul că, în prezent, în țara noastră majoritatea speciilor vulnerabile, periclitate sau aflate pe cale de dispariție se găsesc în perimetrul ariile protejate, acolo unde unde lipsa activităților economice asigură supraviețuirea și continuitatea plantelor și animalelor rare. Ea a subliniat felul în care zonele umede contribuie la păstrarea și conservarea biodiversității și imperioasa nevoie de a extinde acest tip de habitate – menţionând Zona Umedă a Prutului de Mijloc, trecând în revistă beneficiile ecosistemice de care ne putem bucura.

     La finalul evenimentului, Ministrul Mediului, Sergiu Palihovici, a adresat un îndemn către fiecare cetățean de a contribui la îmbunătățirea mediului înconjurător prin acțiuni consecvente. ”Vă îndemn să întreprindeţi acţiuni concrete de protecţie a naturii nu numai în cadrul zilelor sau evenimentelor speciale, precum „Caravana biodiversităţii”, dar zi de zi. Activităţile de protecţie a florei şi faunei, pădurilor, de contracarare a acţiunilor de poluare a ariilor protejate, parcurilor, grădinilor publice şi altor spaţii verzi, de îngrădire a copacilor seculari sunt acţiuni concrete pentru suportul conservării diversităţii biologice”.