Conferință de presă comună a Mișcării Ecologiste din Moldova și a Mișcării Ecologiste Urbane

Vineri, pe data de 6 noiembrie 2015, Mișcarea Ecologistă din Moldova și Mișcarea Ecologistă Urbană au susținut o conferință de presă comună în cadrul căreia au prezentat necesitatea elaborării unui cadru strategic complex care să facă față provocărilor de mediu din municipiul Chișinău. Conferința a avut loc la sediul agenției InfoPrimNeo, și a avut drept moderatori pe Vladimir Garaba de la Mișcarea Ecologistă din MOldova (OT Chișinău) și Corneliu Mârza (MIșcarea Ecologistă Urbană).

Această conferință de presă a fost organizată în cadrul proiectului Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu,  implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, cu suportul programului „Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităților ONG”. Această acțiune a avut drept scop de a aduce în atenția opiniei publice problemele de mediu cu care se confruntă municipiul Chișinău și necesitatea de soluționare a lor prin politici de bună guvernare a mediului înconjurător din capitala Republicii Moldova.

În prezentarea sa, Vladimir Garaba a pornit de la ideea că strategiile de mediu ale oricărei comunități fac parte din amplele politici de mediu care ar trebui să fie promovate pe scară largă și că monitorizarea acestora ar trebui să fie o prioritate a asociațiilor obștești. În momentul în care Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE şi a legiferat Strategia de mediu 2014-2023, documente fundamentale menite să reformeze la standarde europene domeniul protecţiei mediului, există o necesitate stringentă privind creșterea capacității societății civile de a se include prin diverse activități în sarcinile și acțiunile legate de guvernanța în materie de mediu. Una din modalitățile  deosebit de eficiente este implicarea prin monitorizare, evaluare şi influenţare a politicilor, formularea de recomandări în privința politicilor publice în domeniul mediului și posibilitățile de îmbunătăţirea lor.

Dezbaterile publice din 5 noiembrie 2015, ca și alte ședințe similare convocate pe parcursul ultimilor luni de Mișcarea Ecologistă din Moldova și Mișcarea Ecologistă Urbană,  cu participarea reprezentanților instituțiilor de stat, asociațiilor obștești, businessului, experților independenți, presei  au pus în discuție problemele de mediu ale Chișinăului, au analizat documentele strategice existente, mersul implementării acestora, precum și necesitățile de elaborare în viitorul apropiat a altor planuri, programe și strategii de mediu care ar garanta Chișinăului o dezvoltare durabilă în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE și a Strategiei de mediu 2014-2023. S-a constatat cu îngrijorare că municipiul nu dispune de cel mai  important document – Planul Local de Mediu. Alte documente strategice, cum ar fi Planul Urbanistic General și Programul municipal de gestionare a deșeurilor solide, adoptate în 2005-2007, sunt totalmente depășite. Planuri pentru alte domenii mai specifice nu există. Astfel, municipiul se dezvoltă fără o viziune ecologică clar definită, acțiunile de mediu sunt haotice, mai mult spontane, greu de monitorizat și evaluat. Reprezentanții societății civile, participanți la procesul de monitorizare, au elaborat unele recomandări adresate Consiliului municipal și Primăriei Chișinău care includ, în primul rând, revizuirea în 2016 a Planului Urbanistic General cu implicarea largă a publicului interesat, actualizarea Programului de gestionare a deșeurilor.

S-a propus adoptarea deciziei Consiliului municipal de a da start elaborării Planului Local de Mediu cu finalizarea lucrărilor până la sfârșitul anului 2016. Printre alte documente strategice propuse pentru elaborare fac parte: Planul actualizat de gestionare a deșeurilor solide, Planul de adaptare la schimbările climatice, Strategie de gestionare a spațiilor verzi, Planul de siguranță a apei, Programul de protecție a r. Bîc, Planul de acțiuni ”Mediul și sănătatea în relație cu transportul”. Suport multilateral la elaborarea acestor documente ar putea acorda ONG-urile de profil (constituirea unui Consiliu de Participare, monitorizarea elaborării, participarea la proces, monitorizarea implementării) precum și PNUD, BERD, FEN, FEM, bugetul local. Responsabile de activitățile date vor fi structurile Consiliului municipal și ale Primăriei Chișinău.