Conferința Ministerială de la Batumi – Mai verde, mai curat, mai inteligent!

Orașul Batumi de pe malul georgian al Mării Negre a găzduit în intervalul 8-10 iunie 2016 cea de-a opta Conferință Ministerială „Mediu pentru Europa”, organizată de Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE).

Acest eveniment a adunat la un loc miniștri de mediu, șefi de delegați, reprezentanți ai ONG-urilor, precum și jurnaliști din 56 de țări-membre ale UNECE. Conferința ministerială a abordat trei teme de bază, cu genericul „Mai verde, mai curat, mai inteligent!”: economia verde, protecția aerului atmosferic, educația durabilă.

Conceptul de economie verde, abordat la Conferința miniștrilor de la Astana din 2011 și lansat la nivel global la RIO+20 în 2012, s-a materializat la Batumi prin Inițiativa privind economia verde (BIG-E), o foaie de parcurs pentru a accelera tranziția către o economie ecologică până în 2030. Mai mult de 20 de țări, dar și organizații și instituții publice și private, au făcut o serie de promisiuni concrete privind economia verde. Lituania, de exemplu, s-a angajat să interzică aruncarea alimentelor în gropile de deșeuri și să deschidă un serviciu de colectare a produselor din zonele rezidențiale și sectorul de catering, pentru ca acestea să nu ajungă la gunoi. Germania a anunțat un program de promovare a utilizării durabile a resurselor naturale de-a lungul întregului lanț valoric, iar Letonia a anunțat că va revizui codul fiscal pentru a oferi stimulente pentru gestionarea durabilă a deșeurilor. Moldova, de asemenea, a făcut promisiuni voluntare, care vizează măsuri de stimulare a ecologizării întreprinderilor mici și mijlocii, eficiența energetică, agricultura ecologică ș.a.

Problema poluării aerului, cea de-a doua temă cheie a ministerialei, a fost concretizată în Acțiunea de la Batumi pentru aer mai curat (BECA), lansată în prezența unui grup de elevi de la o școală din Batumi, care au înmânat miniștrilor baloane, simbolic încredințându-le misiunea de a lucra pentru un viitor al copiilor la un aer curat. Țările s-au angajat să realizeze activități specifice în cinci domenii principale legate de poluarea aerului: monitorizare; programe naționale de acțiune; sensibilizarea publicului; consolidarea capacităților; și politica. Exemplele de acțiuni concrete includ promovarea mobilității electrice, îmbunătățirea stocurilor de emisii, lansarea unor campanii de informare și dezvoltarea de aplicații pentru smartphone-uri cu privire la calitatea aerului.

Educația pentru dezvoltare durabilă a fost al treia pilon al Conferinței Ministeriale, marcând un deceniu de punere în practică a Strategiei UNECE privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă (EDD). A fost, de asemenea, lansat cel de-al treilea raport de evaluare a implementării Strategiei, care a arătat că deși EDD este din ce în ce mai mult inclusă în politicile naționale de învățământ, deși sute de inițiative au fost lansate în ultimii ani pentru a integra EDD în educația formală, non-formală și informală, rămân încă multe de făcut pentru a realiza în regiune o dezvoltare durabilă prin educație.

Conferința Ministerială „Mediu pentru Europa” a fost un eveniment plin de elemente-surpriză. Unul dintre ele – discursul motivațional în direct din New York, susținut de Bertrand Piccard, aeronautul de la Solar Impulse, prima aeronavă care zboară fără combustibil. Piccard a vorbit despre lumea curată pe care o oferă energiile non-poluante moderne și sursele regenerabile, îndemnând miniștrii să promoveze tehnologiile fără carbon. Scopul celor de la Solar Impulse (Bertrand Piccard și André Borschberg) este ca în 2016 să zboare în jurul lumii, zi și noapte, fără combustibil, folosind exclusiv energia solară, promovând tehnologiile curate care permit conservarea resurselor naturale ale planetei.

Cu ocazia Conferinței, la Batumi, a fost marcat un sfert de secol al cooperării pan-europene. În 1991, la Dobriș, procesul „Mediu pentru Europa” a apărut ca o platformă menită să stimuleze cooperarea dintre state și lideri, în scopul de a coopera și dialoga în vederea restabilirii patrimoniului natural din regiune și protejarea sănătății umane și a mediului. Astăzi „Mediul pentru Europa” are misiunea de a contribui la aplicarea la nivel regional a Agendei ONU pentru Dezvoltare Durabilă 2030.

Mișcarea Ecologistă din Moldova s-a numărat printre delegații la acest eveniment-bornă, fiind implicată într-un atelier pentru jurnaliștii de mediu dedicat tranziției spre economia verde a țărilor Parteneriatului Estic. Întreaga delegație a Republicii Moldova la Conferința de la Batumi s-a implicat activ în toate lucrările și sesiunile, și a fost prezentă cu discursuri și exprimări de poziție.

Lilia CURCHI,

Revista NATURA , iunie 2016

BIG E

image_3

image_4