Invitație atelier de lucru

INVITAȚIE

Asociaţia obştească „Mişcarea Ecologistă Urbană” vă invită la atelierul de lucru cu genericul „Strategiile de mediu ale municipiului Chișinău”, desfășurată în cadrul proiectului ”Monitorizare pentru o bună guvernare” implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova. Şedinţa va avea loc pe data de 5 noiembrie 2015, între orele 15.00-17.00, pe adresa str. București nr. 83, sala de şedinţe a Centrului ”Contact”.

În cadrul şedinţei vor fi prezentate informaţii privind documentele strategice existente, mersul implementării acestora, precum și necesitățile de elaborare în viitorul apropiat a altor planuri, programe și strategii de mediu. În particular, se va relata despre rezultatele îndeplinirii prevederilor capitolului V al Planului Urbanistic General și a Programului municipal de gestionare a deșeurilor solide, vor fi inițiate discuțiile privind elaborarea Planului Local de Mediu, strategiilor de gestionare a spațiilor verzi, ”Mediul în relație cu transportul”, planurile de siguranță a apei și ”Adaptarea la schimbările climatice”, altele.

La şedinţă vor participa membrii organizaţiei, reprezentanţii instituţiilor de mediu şi sanitare, ai administraţiei publice locale, lideri ai organizațiilor neguvernamentale, experţi independenţi, mass-media.

În urma dezbaterilor vor fi adoptate recomandări privind elaborarea documentelor strategice municipale în domeniul mediului și expediate Consiliului municipal Chișinău.

Rugăm să confirmaţi participarea la şedinţă la telefoanele 022 245605 sau 069110644.

Cu respect,

Director executiv Vladimir Garaba