Masa rotundă dedicată prezentării Ghidului organizării şi managementului traseelor turistice în fondul forestier naţional

În contextul problemelor provocate de turismul haotic în pădurile naționale și lipsa infrastructurii corespunzătoare, Mișcarea Ecologistă din Moldova în parteneriat cu Agenţia „Moldsilva” a elaborat un Ghid destinat organizării şi managementului traseelor turistice în fondul forestier naţional.

Publicația, ce conține informaţii, noţiuni și standarde referitor la proiectarea, amenajarea, exploatarea şi managementul traseelor turistice forestiere, a fost lansată în cadrul unei mese rotunde care a avut loc pe data de 25 februarie 2021. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale din domeniul protecției mediului și economiei, întreprinderi silvice și rezervații naturale, reprezentanți ai Serviciului Forestier al Statelor Unite (US Forest Service) precum și organizații neguvernamentale active în domeniul protecției mediului sau a dezvoltării eco-turismului.

Președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță, a declarat în debutul evenimentului că organizația pe care o conduce a promovat încă din primii ani de existență conceptul de turism prietenos cu natura: „Pentru noi turismul ecologic a însemnat mereu educație și cultivarea dragostei față de natură. Însăși ideea Parcului Național „Orhei” a fost una promovată intens de către noi și credem că acest areal excepțional poate deveni cartea de vizită a Republicii Moldova dacă va fi administrat bine. Sunt convins că ecoturismul poate împăca mult mai multe interese decât noi ne imaginăm, dar cea mai importantă miză este să avem oameni educați, iar Codrii noștri să rămână parte din ființa noastră în pofida tuturor problemelor și a schimbărilor climatice.”

Dumitru Cojocaru, directorul Agenției „Moldsilva”, a oferit detalii despre evoluția turismului în fondul forestier administrat de această instituție: „Dacă în ultimii trei au fost înregistrați circa 5000-6000 vizitatori în rezervațiile naturale care se află în gestionarea noastră, în anul 2020 estimările pe care le-am făcut se ridică la 12800 de turiști, care au adus un profit de 800 000 lei. Pe de altă parte, Agenția „Moldsilva” a investit 1 600 000 lei în diverse întreprinderi teritoriale și a adus îmbunătățiri legate de cazarea turiștilor pentru ca aceștia să-și petreacă timpul civilizat. Mai este mult de lucru în acest sens, iar pe viitor ne propunem să creăm trasee eco-turistice în diverse întreprinderi silvice din țară, inclusiv în Parcul Natural „Orhei”, unde este nevoie de investiții serioase pentru a primi cum se cuvine turiști”.

Elena Scobioală, managera proiectului „Abilitarea tinerilor pentru activități de interpretare a naturii”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, a explicat necesitatea elaborării standardelor pentru organizarea și managementul traseelor turistice în fondul forestier național: „Ca orice document, Ghidul a apărut ca urmare a unei necesități pregnante. Publicația a fost elaborată în cadrul unui proiect mic de educație ecologică, în care aveam activități minore destinate tinerilor din școlile ce fac parte din arealul Parcului Național Orhei”. Întrucât în cadrul acestor activități au survenit probleme legate de inexistența unor standarde privind amenajarea traseelor turistice și totodată lipseau modele recomandate oficial de instituțiile de resort, Mișcarea Ecologistă din Moldova a propus Agenției „Moldsilva” ideea de a elabora un ghid care să stabilească standardele necesare.

Potrivit doamnei Victoria Covali, Șef DFFAPRP la Agenția „Moldsilva”, acest Ghid stabilește etapele necesare pentru asigurarea practicării turismului forestier într-o manieră durabilă și oferă recomandări pentru dezvoltarea armonioasă a inițiativelor turistice în pădurile din țară. „În ultima vreme, ecoturismul cunoaște o dezvoltare mai amplă, interesul cetățenilor pentru recreere în păduri devine din ce în ce mai mare, dar în Republica Moldova nu există un cadru legal bine pus la punct, care ar reglementa activitățile anume în fondul forestier național”, a argumentat doamna Covali.

În viziunea Agenției „Moldsilva”, elaborarea Ghidului este o etapă dintr-un amplu proces de îmbunătățire a cadrului legislativ existent, inclusiv la nivel de Cod Contravențional și Penal, în scopul consolidării unui răspuns instituțional la infracțiunile de mediu în fondul forestier.

Puteți urmări întreaga înregistrare a evenimentului pe link-ul de mai jos:

Ghidul „Organizarea şi managementul traseelor turistice în fondul forestier naţional” se adresează tuturor întreprinderilor silvice, agenților economici, asociațiilor obștești care vor să inițieze și să dezvolte activități de ecoturism, inclusiv identificarea și semnalizarea traseelor turistice în Fondul Forestier Național. Publicația conține prevederi și modele care sunt folosite și în alte state, cum ar fi marcaje internaționale. Întrucât nu există un standard unic pentru toate țările, Mișcarea Ecologistă din Moldova a încercat împreună cu Agenția „Moldsilva” să găsească varianta cea mai potrivită pentru specificul și nivelul de cultură turistică a localnicilor din Republica Moldova. „Sperăm că pe baza acestui Ghid, operatorii de turism sau agențiile vor stabili de comun acord cu personalul silvic să elaboreze trasee cu impact minim asupra fondului forestier și vor contribui la educarea vizitatorilor”, a explicat Victoria Covali.

Ghidul constă din 5 capitole tematice și conține o secțiune aparte dedicată proiectării și amenajării traseelor turistice forestiere. De asemenea, enumeră o serie de pași foarte importanți, care pornesc de la evaluare și planificare și ajung la materializarea unui traseu prin indicatoare ce respectă un design clar și care se integrează natural în mediul înconjurător. Anexele Ghidului cuprind modele de cereri de avizare a traseelor propuse, precum și harta pădurilor Republicii Moldova unde pot fi dezvoltate trasee turistice. „În procesul de elaborare a Ghidului am avut parte un ajutor consistent bazat pe experiența dobândită în cadrul unei burse oferite de Serviciul Forestier al Statelor Unite. Cu această ocazie am avut posibilitatea de a vedea cum funcționează traseele turistice în ariile protejate și în fondul forestier, și sper că vom ajunge și noi la nivelul Statelor Unite dacă aplicăm cunoștințele învățate și lucrăm în echipă”, a completat doamna Covali.

Eco-turismul natural și recreerea în aer liber reprezintă esența a ceea ce înseamnă Serviciul Forestier al Statelor Unite”, a declarat Leah Lord, manager de programe la Oficiul Directorului al Forest Service International Programs. „Acest subiect e unul foarte important pentru noi, și prin urmare vă suntem alături în eforturile voastre de a dezvolta infrastructura necesară eco-turismului bazat pe patrimoniul forestier: suntem gata să împărtășim cu voi toate informațiile tehnice și expertiza necesară, pornind de la standardele traseelor și potecilor și terminând cu campanii de informare, sensibilizare sau educare a publicului”, a completat doamna Lord.

Prezentarea Ghidului „Organizarea şi managementul traseelor turistice în fondul forestier naţional” a fost urmată de discuții și dezbateri legate de provocările întâmpinate de diverși actori ce se implică în dezvoltarea eco-turismului în regiunile Republicii Moldova. De exemplu, Valeriu Țarigradschi de la Rezervația „Pădurea Domnească” s-a referit la necesitatea de a instrui personalul rezervației la capitolul ghidaj turistic și interacțiunea cu vizitatorii, de a spori investițiile la capitolul cazare și de a crea parteneriate lucrative cu alte instituții ale statului. Gabriel Mărgineanu, directorul executiv al Asociației „BIOTICA”, și-a exprimat dorința inițierii parteneriatelelor dintre Agenția „Moldsilvia” și organizațiile neguvernamentale ce reprezintă turismul și mediului înconjurător. El a adus în discuție și comunicarea insuficientă din organizații și Agenția „Moldsilva” și accesul publicului larg în fondul forestier național.

Ghidul „Organizarea şi managementul traseelor turistice în fondul forestier naţional” a fost elaborat în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru activități de interpretare a naturii”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu suportul Departamentului pentru Programe Internaționale al US Forest Service. Puteți vedea o selecție de fotografii dedicate evenimentului AICI.