Parteneriate pentru cauza ecologistă

    Astăzi, 22 aprilie 2015, Mișcarea Ecologistă din Moldova a participat împreună cu Ministerul Mediului la conferință de presă. În  cadrul acestui eveniment, Ministrul Mediului, Sergiu Palihovici, a prezentat prioritățile autorităţii naţionale de mediu pentru anul 2015, priorități care derivă din  prevederile  Strategiei de Mediu 2014-2023 şi angajamentele asumate prin semnarea Acordului de Asociere. Printre acestea se numără:

  • reformarea instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Mediului (Inspectoratul Ecologic de Stat și Agenția Apele Moldovei).
  • corelarea cadrului legislativ național cu cel al Uniunii Europene, prin  elaborarea de politici de acte legislative, normative și documente de politici.
  • necesitatea unei reforme fiscale de mediu, alcătuită din două mari sectoare: activitatea Fondului Ecologic Național și îmbunătățirea mecanismelor de receptare a taxelor de mediu.

     De asemenea, Ministerul Mediului a anunţat despre vizita la Kiev a delegației oficiale a Ministerului Mediului și a reprezentanților ONG-urilor de mediu, scopul întrevederilor fiind impulsionarea ratificării de către partea ucraineană a Acordului bilateral privind cooperarea în domeniul conservării și dezvoltării durabile a râului Nistru.

     În cadrul conferinţei au fost punctate principalele provocări şi probleme din domeniu. Ministrul a accentuat că în proiectele menite  de a îmbunătăți rețeaua națională de aprovizionare cu apă se va pune un accent fundamental pe aspectul de  sanitație, aducând drept argumente implementarea unei rețele complexe de alimentare cu apă din regiunea de Nord și Centru. La fel, Ministerul Mediului și-a exprimat îngrijorarea privind gestionarea ineficientă a deșeurilor la nivel naţional, pentru soluţionarea acestei grave probleme fiind necesară implementarea Strategiei de Gestionare a Deșeurilor  și a unui Plan Național de Fezabilitate.

     În scopul transpunerii în practică a priorităților pentru anul 2015 şi nu numai, organizării de evenimente şi acţiuni de mediu, iniţierii elaborării Raportului Național „Starea mediului în RM”, Ministrul Mediului a propus crearea unei platforme funcționale de comunicare  între Ministerului Mediului şi ONG-urile de mediu, sectorul academic, instituțiile mass-media. Totodată, ministrul Sergiu Palihovici a anunţat despre  parteneriatul creat între Minister, Institutul de Ecologie şi Geografie de Stat și Mișcarea Ecologistă din Moldova.

    Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, a subliniat importanța cooperării cu autoritatea de mediu întru soluţionarea problemelor de mediu din R. Moldova. „Mișcarea Ecologistă din Moldova îşi anunță disponibilitatea de a pune umărul la stimularea proceselor propuse de către Ministerul Mediului, de a monitoriza procesele decizionale de mediu, ceea ce nu înseamnă că vom tolera fărădelegile în domeniul mediului”, a menţionat Alecu Reniţă, invitând și alte organizații ecologiste să aplice cunoștințele și experiențele proprii pentru a spori randamentul muncii depuse pentru cauza ecologistă. De asemenea, liderul MEM a subliniat importanţa conștientizării și sensibilizării ecologice, aducând drept argument necesitatea desfășurării unui curs de educație ecologică în gimnazii și licee, reiterând şi alte probleme stringente pentru care MEM va milita în continuare: abrogarea Regulamentului de dare în arendă a fondului forestier, stoparea extragerii nisipului şi prundişului din râurile Nistru şi Prut etc.