Mișcarea Ecologistă din Moldova atrage atenția asupra abuzului în domeniul forestier din țară

    Astăzi, 14 iulie 2015, Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat, în parteneriat cu Ministerul Mediului, o conferință de presă pe tema „Abuzul din fondul forestier național”. Evenimentul a avut loc la sediul Agenției de presă IPN, fiind moderat de către Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, și Lazăr Chirică, vice-ministrul Ministerului Mediului.

     În cadrul conferinței, Lazăr Chirică a adus în atenția auditoriului cazul de arendă a unui segment forestier din ocolul silvic Durlești, acolo unde contractorul a făcut abuzuri în modul de utilizare a suprafeței împădurite. Construcțiile ridicate în acest perimetru, laolaltă cu infrastructura nejustificată pentru un asemenea spațiu (drumuri pietruite, garduri și porți înalte, piscină și curte extinsă) vorbesc despre nerespectarea clauzelor contractului încheiat cu Agenția „Moldsilva”, unde se stabilește clar că suprafața dată în arendă trebuie să găzduiască construcții cu caracter temporar. Mai mult decât atât, extinderea suprafeței cu mult față de cea stipulată în contract (de un 1 ha), arată modul abuziv de funcționare a „Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere” și demonstrează acest document servește în calitate de paravan pentru privatizarea treptată a fondului forestier național.

     Alecu Reniță a scos în evidență cifrele care vorbesc de acest fenomen abuziv, menționând că Agenția Moldsilva a dat în arendă până în momentul de față în jur de 3000 de ha de pădure în scop „de recreere”, și că aceste suprafețe fost de fapt degradate în urma activităților de construcție desfășurate nestingherite de nimeni. Totodată, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova s-a adresat către şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Pirkka Tapiola, cerându-i acestuia să abordeze problema Fondului forestier în discuţiile cu autorităţile statului și să pună sub semnul întrebării felul în care fondurile europene dedicate sectorului forestier sunt folosite.

     Drept încheiere, Alecu Reniță a făcut trimitere și la alte cazuri similare de gestionare frauduloasă a fondului forestier, cazuri care își găsesc legitimitate în spatele Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere. Acest document, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.187 din 20. 02. 2008, s-a făcut responsabil de înstrăinarea a mii de hectare de pădure. Acesta a deschis calea unei privatizări camuflate și a reprezentat de fapt un contract de arendare a unor suprafețe nelimitate din fondul forestier. În acest context, Mișcarea Ecologistă din Moldova a înaintat, în repetate rânduri, mai multe scrisori deschise adresate autorităților statului (iulie 2013, februarie 2014, noiembrie 2014), atrăgând atenția asupra fenomenului de înstrăinare a pădurilor, accelerat în urma aprobării Regulamentului menționat mai sus. De asemenea, Comisia de Anchetă a Parlamentului, constituită în 2013, a prezentat un raport oficial care a evidențiat problemele fundamentale legate de gestionarea fondului forestier, evidențiind aspecte asupra cărora a insistat și Mișcarea Ecologistă în repetate rânduri.

    Vice-ministrul mediului, Lazăr Chirică, a adăugat la final că și Ministerul optează ca acest regulament să fie abrogat, însă din cauza faptului că Agenţia Moldsilva nu se află în subordinea acestei instituții, autoritatea centrală de mediu nu poate veni cu o iniţiativă oficială în acest sens.