Scrisoare deschisă Primului Ministru al Republicii Moldova

Dlui Pavel Filip,
Primul ministru al R. Moldova

Scrisoare deschisă

     Stimate dle Prim-ministru,
În viitorul apropiat, deficitul de resurse acvatice va genera un complex întreg de probleme în R. Moldova, începând de la asigurarea cu apă potabilă a populației și până la absența apei pentru necesitățile agriculturii și economiei naționale. Deocamdată nici cetățenii, nici autoritățile nu conștientizează în măsură deplină impactul schimbărilor climatice asupra vitalității ecosistemelor de a rezista, dar și a resurselor naturale de a oferi oamenilor cele necesare pentru a supraviețui. Din păcate, atitudinea generală față de natură în R. Moldova, ne va găsi total nepregătiți în fața unor transformări dramatice, care vor afecta nemilos, în primul rând, resursele acvatice. Se cere o mare responsabilitate din partea demnitarilor de prim rang de a anticipa viitorul, nu de a utiliza minciuna, demagogia și populismul pentru a înșela cetățenii și a pune în pericol ziua de mâine a milioane de oameni, așa cum o face actualul șef al statului.

     Probabil cunoașteți, că din cele peste 3 mii de râuri mici, care reprezintă rețeaua hidrografică a R. Moldova, nu avem nici unul care să corespundă standardelor de apă potabilă. Nu cred să fie o noutate, că Nistrul, care acoperă circa 80 de procente din necesitățile acvatice ale republicii, poate să degradeze catastrofal sau, în genere, apa fluviului să nu ajungă în Moldova, în urma construirii a șase baraje pentru hidrocentrale pe teritoriul Ucrainei apusene. Cam aceeași soartă va avea și Prutul, unde autoritățile ucrainene planifică îndiguiri în lanț și instalații hidrotehnice pentru captarea apei. Singurele resurse acvatice pe care le stăpânim sunt cele din subteranul republicii, care ar trebui să fie declarate cât mai urgent resurse strategice de apă potabilă pentru secolul XXI. Însă, observ că pretinsul și unicul statalist din R. Moldova, în iresponsabilitatea sa totală, vine cu o inițiativa aberantă de a extrage apa potabilă din subteran și a o folosi pentru irigare. Evident, că Dodon, în ura și disprețul lui imens față de acest popor, se poate doar bucura că vor seca rezervele strategice de apă potabilă ale republicii, iar solul se va saliniza pe zeci de mii de hectare. Oricum, lumea începe să înțeleagă că inițiativele legislative populiste ale lui Dodon sunt rupte de orice realitate, iar misiunea lui adevărată este să creeze o atmosferă insuportabilă de a trăi în republică și, sub lozinca statalității, să îngroape până la capăt statul R. Moldova. O altă inițiativă periculoasă, care începe să capete contururi reale, este legată de distrugerea râurilor mici, prin construirea barajelor pentru hidrocentrale, iar pieirea în masă a peștelui în aval de barajul ridicat recent la Brânzenii Noi, de pe Răut, arată începuturile unor dezastre care se vor produce în bazinele hidrografice din republică.

    Stimate dle Prim-ministru,
Evident, R. Moldova nu poate să aibă viitor dacă o lăsăm fără de apă. Pentru a face față unor mari provocări legate de încălzirea globală și de secetele îndelungate, de schimbările climatice și de deșertificarea terenurilor agricole, pentru a asigura R.Moldova și cetățenii ei cu resurse acvatice, cu apă potabilă în condiții extremale, vă rog să contracarați inițiativele populiste și proiectele antiecologice, care pun în pericol deosebit de grav securitatea ecologică a țării.

      În această ordine de idei, Vă rog:
1.Să ridicați problema protejării ecologice a Nistrului la nivel regional, european și global, fiindcă acest fluviu comun asigură cu apă potabilă peste 8 milioane de oameni din Ucraina și R. Moldova. Degradarea sau secarea acestei fântâni orizontale, ar genera o catastrofă umanitară continentală greu de imaginat, care ar arunca pe drumuri milioane de cetățeni moldoveni și ucraineni;
2.De declarat oficial că resursele acvatice din subteranul republicii reprezintă resurse strategice și pot fi folosite doar pentru asigurarea cetățenilor cu apă potabilă;
3.Pentru irigare să fie utilizată apa Nistrului și a Prutului, iar pe parcurs să fie refăcută și folosită rețeaua hidrografică a râurilor mici;
4.Să fie curmată tendința păguboasă de a construi hidrocentrale pe râurile mici ca obiective care aduc mari prejudicii naturii, degradează ecosistemele riverane și pun în pericol resursele acvatice;
5.Orice proiecte noi, care direct sau indirect subminează securitatea ecologică a țării, înainte de demararea lor, să fie supuse dezbaterilor publice, iar fără avizul favorabil din partea savanților, a Academiei de Științe și a comunității neguvernamentale de mediu, să fie respinse definitiv.

     Stimate Domnule Prim-ministru,
M-am adresat dvs., fiindcă sunt convins că Igor Dodon nu poate rezolva nici una din aceste probleme majore pentru viitorul R.Moldova.

Cu respect,
Alecu Reniță,
președintele Mișcării Ecologiste din Moldova,
votant al Declarației de Independență