Ședință de lucru privind buna guvernare de mediu la Bălți

Coaliția de Mediu și Dezvoltare Durabilă din Bălți, în parteneriat cu Mișcarea Ecologistă din Moldova,  a organizat joi (9 iulie) în municipiul Bălți o ședință comună de lucru care a adus la aceeași masă autoritățile locale și reprezentanții societății civile: Primăria municipiului Bălți, Colegiul de Medicină Bălți Filiala Academiei de Știință Bălți, ÎP „Unitatea Juridică Universitară”, Centrul Inițiativă Civică, SRL „Creativ Media”, Asociația Obștească „Caroma-Nord”, Centrul „Spectrum”, ș.a.

Participanții au pus în discuție particularități ale bunei guvernări de mediu din municipiu, accentuând în repetate rânduri necesitatea creării unui parteneriat durabil între Primărie și asociațiile non-guvernamentale. Necesitatea acestei colaborări a fost justificată de către cei prezenți prin prisma multiplelor fațete ale problemelor de mediu, a căror soluționare cere o analiză integrată din partea mai multor colaboratori competenți. În acest sens, discuția s-a axat pe importanța transparenței și informării privind crearea politicilor de mediu. S-a pus accent pe responsabilitățile și beneficiile care rezidă din informarea la timp a factorilor implicați, fiind oferită drept exemplu elaborarea periodică a Buletinului Informativ Electronic – instrument realizat de Mișcarea Ecologistă din Moldova care conține proiectele propuse spre consultare de către administrațiile publice centrale.

O altă idee care s-a dovedit importantă pentru audiență a fost cea a educației ecologice. Participanții au adus numeroase exemple de probleme de mediu care ar putea fi rezolvate prin simpla conștientizare a publicului larg și prin implicarea locuitorilor în aspectele care îi privesc. În paralel cu această idee, cei prezenți au amintit și necesitatea aplicării cadrului legislativ în problemele ce țin de mediu, considerând că în unele privințe ar fi binevenită înăsprirea legislației care penalizează nerespectarea regulilor elementare de comportament ecologic.

În încheierea ședinței s-au accentuat beneficiile unei colaborări pe termen lung între factorii de decizie din municipiul Bălți ca un punct de plecare în ceea ce privește monitorizarea politicilor publice și implicarea în implementarea acestora.