Sesiune de instruire la Cahul pe tema monitorizării politicilor publice de mediu

     Mișcarea Ecologistă din Moldova a desfășurat la Cahul, pe data de 9 aprilie, o sesiune de instruire privind monitorizarea politicilor publice de mediu.

    Această sesiune, a doua din șirul de evenimente de acest fel organizate de Mișcarea Ecologistă din Moldova, a avut loc în incinta Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, având printre invitați reprezentanți ai societății civile din raioanele Cahul și Cantemir. Similar sesiunii de la Bălți, participanților le-a fost prezentat proiectul ”Monitorizare pentru o mai bună guvernare de mediu” și obiectivele acestuia. În conformitate cu așteptările audienței, au fost discutate aspecte legate de modalitățile prin care cetățenii pot interveni la orice etapă a procesului decizional, fiind explicat ciclul de viață al unei politici de mediu. A fost evidențiat caracterul sectorial și intersectorial pe care îl poate prezenta un document public, dar și legătura logică dintre multiplele tipuri de politici publice (concepție, plan, strategie, program, proiect consultativ, notă informativă).

     O atenție specială a fost acordată informării publicului referitor la inițierea elaborării unei decizii, participanții identificând în acest sens situații concrete când lipsa de informare a determinat o implementare anevoioasă și deficitară a unui proiect public. Importanța informării publicului a fost subliniată de prezentarea surselor de informare, a platformelor online care oferă informații în timp real, și a instrumentelor prin care cetățenii interesați se pot interesa de monitorizarea și evaluarea proceselor decizionale (buletin informativ). La solicitarea participanților, au fost oferite exemple de reușită în domeniul monitorizării politicilor publice, evidențiind importanța interesului neobosit din partea societății civile în privința implicării în luarea deciziilor.

     De asemenea, au fost discutate și cazuri în care monitorizarea din partea publicului nu a dus la rezultatele scontate, identificându-se în acest sens hibele și părțile mai puțin funcționale din întregul sistem decizional. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care au participat la sesiune au oferit exemple de reușită și de eșec din propria activitate, iar experiența lor în acest domeniu a confirmat faptul că însăși conceptul de monitorizare a politicilor publice este abia la început în țara noastră, fiind o idee nouă și plină de provocări atât pentru administrațiile publice locale, cât și pentru organizațiile neguvernamentale și grupuri de inițiativă.