Proiectul „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei”

 Proiectul „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimonial natural al Moldovei” vine ca răspuns la criza de mediu cu care se confruntă Republica Moldova și la problema socială a neglijării tinerilor, fiind totodată o continuare a unui șir de 3 proiecte similare, desfășurate de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu sprijinul Departamentului pentru Programe Internaţionale al US Forest Service: Proiectul “Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii” (2020), “Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a rezervației“ (2019) și „Fortificarea educației ecologice în școli. Competențe și experiențe de învățare a naturii” (2018).

Proiectul de față are ca scop abilitarea tinerilor din comunitățile rurale care fac parte din cinci arii protejate ale Republicii Moldova:

 • Rezervația Naturală „Codrii”,
 • Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”,
 • Parcul Național „Orhei”,
 • Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”,
 • Rezervația Peisagistică Țipova.

În cadrul proiectului, elevii și studenții cu vârste cuprinse între 11-17 ani, implicați în școlile locale, centrele de tineret și asociațiile obștești din regiunile menționate mai sus,  vor beneficia de cunoștințe importante cu privire la ecosistemele locale, fauna sălbatică, conservarea biodiversității și patrimoniului natural din regiunea natală. Totodată, li se vor oferi instrumente specifice, sub formă de granturi, pentru a monitoriza și îmbunătăți starea habitatelor care înconjoară sau se suprapun cu cele cinci arii protejate.

Astfel, implicarea și împuternicirea tinerilor va ajuta comunitățile locale (în special cele rurale) din zonele țintă să fie mai deschise către protejarea activă a naturii, asigurând astfel consolidarea, promovarea și conservarea ecosistemelor protejate din acest zone.

 

Scopul proiectului: Stimularea implicării civice a tinerilor pentru a-i determina să producă schimbări în comunitățile lor.

 • Obiectivul nr 1: Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor față de problemele de mediu și creșterea atașamentului lor față de patrimoniul local.
 • Obiectivul nr 2: Abilitarea tinerilor să implementeze proiecte de mediu benefice comunităților locale, ariilor naturale protejate și locurilor de mare valoare naturală.

Activități:

 1. Modul de 3 traininguri axate pe conservarea naturii (noiembrie 2021 – martie 2021):

Tinerii din comunitățile implicate în proiect vor beneficia de un program de instruire pe teme de conservare a naturii. Programul va avea o durată totală de 12 ore și va fi alcătuit din 3 cursuri separate:

 • Curs despre conservarea naturii (desfășurare on-line);
 • Curs sub forma unei vizite de teren în aria protejată pentru a documenta habitatele ariei protejate din zona natală.

     2. Concurs pentru tineri dedicat cercetării/monitorizării patrimoniului natural din zona natală: (aprilie-mai 2022).

Activitatea se va desfășura sub formă de competiție între tineri, numită „Fii schimbarea!”, care va avea ca scop cercetarea/monitorizarea situației de mediu a unei anumite resurse naturale/obiect de patrimoniu natural din împrejurimile localității sau ariei protejate: pădure, izvor, mal de râu, stâncă, peșteră sau altă obiectiv de interes natural). Tinerii vor colecta informații și vor întocmi un raport de monitorizare care va include imagini, video și o scurtă descriere a situației ecologice a locației, prin completarea unui formular ce va fi furnizat de organizatorii competiției. De asemenea, participanții vor organiza o campanie de informare la nivel local privind starea mediului în comunitatea lor și problemele identificate în timpul procesului de monitorizare. Campania de informare va include cel puțin o activitate precum masă rotunda, flashmob, dezbatere publică etc.

Grupul de inițiativă câștigător va fi desemnat în urma evaluării calității cercetării și a impactului campaniei de informare.

      3. Concurs de mini-granturi și implementarea mini-proiectelor la nivel local (iunie-iulie 2020):

Participanții la competiția „Fii schimbarea!” vor beneficia de un seminar de instruire privind redactarea propunerilor de granturi, calculul bugetelor și alegerea celor mai eficiente activități. După această instruire, grupurile de inițiativă vor putea înainta o cerere de finanțare pentru un proiect orientat spre soluționarea problemei identificate în cadrul competiției (activitatea nr 2) sau spre îmbunătățirea situației ecologice a patrimoniului natural care a fost cercetat (plantări, curățenie, activități de salubrizare etc.). Beneficiarii de granturi vor efectua o activitate de evaluare a impactului și își vor prezenta rezultatele la finalul proiectului. Pentru implementarea cu succes a activităților planificate, MEM va colabora cu diverși parteneri: primării și autorități locale ale comunităților  amplasate pe teritoriul celor cinci arii protejate, instituții de învățământ și organizații locale, echipe de administrare și management ale rezervațiilor vizate în proiect.

Instituții de stat:

 • Agenția Moldsilva și administrațiile sub-ordonate:
 • Administrarea Rezervației Naturale „Codri”
 • Administrația Rezervației „Plaiul Fagului”
 • Administrația Parcului Natural „Orhei”
 • Administrația Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”
 • Gospodăria Silvică de Stat Orhei, care administrează Rezervația peisagistică Țipova

 

Instituțiile de învățământ public (școli și licee) din localitățile adiacente celor 5 arii protejate: Lozova, Vorniceni, Pănășești, Micleușeni, Dolna, Scoreni, Căpriana, Condrița, Ciuciuleni, Drăgușenii Noi, Bursuc, Sipoteni, Bahmut, Temeleuți, Vălcineț, Rădenii Vechi, Bumbăta, Cornești (sat), Cornești (oraș), Milești, Bălănești, Lalova, Horodiște, Slobozia Mare, Văleni, Brînza, Manta, Cîșlița Prut, Giugiulești, Colibași, Vadul lui Isac, Pașcani, Crihana Veche, Tabăra, Camencea, Teleșeu, Lucășeuca, Seliște, Puțintei, Ivancea, Vatici, Furceni, Trebujeni, Piatra, Orhei, Mașcăuți, Codreanca, Țigănești, Romănești.

Centre de tineret și consilii de tineri:

 • Centrul Raional de Tineret Ungheni
 • Centrul Raional de Tineret filiala Cornești
 • Centrul de tineret Orhei
 • Consiliul Raional al Tinerilor din Orhei
 • Centrul de Tineret Orhei filiala Brănești
 • Centrul de Tineret Orhei filiala Puțintei
 • Centrul de Tineret filiala Mașcăuți (Grup de inițiativă)
 • Centrul de Tineret UNIT Criuleni

Asociații obștești axate pe protecția mediului și implicarea tinerilor din localitățile adiacente celor 5 arii protejate.

Rezultate:

1. Lansarea proiectului „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei” (eveniment Zoom)

Curs on-line despre despre conservarea naturii din fiecare arie protejată inclusă în proiect:

1. Lecție teoretică – biodiversitatea Rezervației „Prutul de Jos”

2. Lecție teoretică – biodiversitatea Rezervației „Codrii”

3. Lecție teoretică – biodiversitatea Rezervației „Plaiul Fagului”

4. Lecție teoretică – biodiversitatea Parcului Național Orhei

5. Lecție teoretică – biodiversitatea Rezervația „Țîpova”

Vizite de studiu în teren în fiecare arie protejată inclusă în proiect:

1. Excursie tematică în Rezervația „Prutul de Jos”

2. Excursie tematică în Rezervația „Codrii”

3. Excursie tematică în Rezervația „Plaiul Fagului”

4. Excursie tematică în Parcul Național Orhei

5. Excursie tematică în Rezervația „Tipova”

Competiția „Fii schimbarea!”

Lansarea competiției „Fii schimbarea!”

Rezultatele Competiției „Fii schimbarea”

Premierea câștigătorilor competiției „Fii schimbarea” (album de fotografii)

Diplome pentru echipele câștigătoare

Fișe de evaluare a resursei de mediu (completate de fiecare echipă participantă la competitie):

Publicații:

Pagini tematice în publicația periodică NATURA – „Natura și tinerii” (Aprilie 2022)

Pagini tematice în publicația periodică NATURA – „Natura și tinerii” (August 2022)

Articole on-line:

Natura.md: Anunț de demarare a proiectului „Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei”

Natura.md: Competiţia „Fii schimbarea!”

Natura.md: Excursii de cunoaștere a plaiului natal

Natura.md: Oportunitate pentru a descoperi patrimoniul natural al rezervațiilor cu care ne învecinăm

Ecopresa.md: Oportunitate pentru elevii pasionați de natură

TVR Moldova: Oportunitate pentru tinerii din raionul Cahul pasionați de natură și biodiversitate

Ziuadeazi.md: Oportunitate pentru tinerii din raionul Cahul pasionați de natură și biodiversitate!

Rezervația Codrii: „Excursie tematică în scopul cunoașterii biodiversității și a patrimoniului natural din Rezervația „Codrii”

Youth.md: „Mișcarea Ecologistă din Moldova prezintă un nou proiect dedicat tinerilor activi!”

Youth.md: „Mișcarea Ecologistă din Moldova lansează competiția „Fii schimbarea”