Proiectul “Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii”

Proiectul “Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii” este o continuare a cooperării Mişcării Ecologiste din Moldova cu Departamentul pentru Programe Internaţionale al US Forest Service, anterior fiind implementate alte două proiecte “FORTIFICAREA EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN ȘCOLI. Competențe și experiențe de interpretare a naturii“, implementat în anul 2018 şi “Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a rezervației“, implementat în anul 2019.

Scopul proiectului:  de a crea, în baza comunităţilor din arealul Parcului Naţional Orhei, un model de implicare a tinerilor în activități de conservare şi interpretare a naturii.

Obiectivul 1: Desfăşurarea activităţilor educativ-creative privind interpretarea naturii în arealul Parcului Naţional Orhei;

Obiectivul 2: Suport financiar pentru şcoli şi/sau grupuri de iniţiativă (asociaţii obşteşti, centre de tineret, ş.a.) pentru implementarea a 5 proiecte comunitare cu impact de mediu (conservarea, protejarea şi interpretarea naturii), cu implicarea tinerilor din arealul Parcului Naţional Orhei;

Obiectul 3: Crearea unui model de semnalizare a unui traseu pentru practicarea drumeţiilor şi a plimbărilor cu bicicleta în arealul Parcului Naţional Orhei.

Obiectivul 4: Creşterea vizibilităţii Parcului Naţional Orhei în mass-media de nivel regional şi naţional.


ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

1. Activităţi educativ-creative

1.1 Desfăşurarea unui curs online de interpretare a naturii.

Scopul cursului este de a instrui 50 de copii, din arealul Parcului Național Orhei (Donici, Ghetlova, Ivancea, Morozeni, Neculăieuca, Peresecina, Pohorniceni, Puţintei, Selişte, Teleşeu, Trebujeni, Vatici, Maşcăuţi, Codreanca, Romăneşti, Ţigăneşti, Bravicea, Săseni și alte localități din împrejurimi), cu vârsta cuprinsă între 11 – 18 ani, privind biodiversitatea Parcului Național Orhei, inclusiv a Rezervației Orheiul Vechi, precum și de a le oferi oportunitatea de a învăța metode de interpretare și descriere a biodiversității prin creare de conținut sub formă de text și/sau desen.

Rezultatele activităţii:

Cum să creăm mesaje de interpretare a naturii? Lecţie online cu experta în comunicare – Lilia Curchi

Natura în Parcul Naţional Orhei. Lecţie online cu experta în biodiversitate – dna Victoria Covali

Elemente vizuale pentru interpretarea naturii. Lecţie online cu artistul Dumitru Balica (Partea 1)

Elemente vizuale pentru interpretarea naturii. Lecţie online cu artistul Dumitru Balica (Partea 2)

Atelier de pictură organizat la finalul concursului „Tinerii Ambasadori ai Rezervației Orheiul Vechi”

Atleier de lucru mass-media organizat la finalul concursului “Tinerii Ambasadori ai Rezervației Orheiul Vechi”

1.2 Desfăşurarea concursului “Tinerii ambasadori ai Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi” – categoria desen.

În cadrul acestei categorii, copii cu vârsta cuprinsă între 11-16 ani vor fi invitaţi să realizeze un desen ce va reprezenta natura Rezervaţiei Orheiul Vechi.

Rezultatele activităţii:

Anunţ concurs desen(fişier JPG)

Anunţ concurs desen(fişier PDF)

Lucrări câștigătoare:

Locul I. Miracolul-Orheiul Vechi. Vîrtosu Ana, or.Orhei, 16 ani

Locul II. Fluture pe câmpie. Vataman Ecaterina, s.Romănești, 15 ani

Locul III. Bogăția vie a Rezervației Orheiul vechi. Guțan Marina, or.Orhei, 15 ani

Locul IV. Finețea faunei Orheiului Vechi. Iraida Ceban, or.Orhei, 15 ani

Locul V. Paradis în palme. Trage cortina. Marulea Simona, s.Vatici, 15 ani

Locul VI. Tablou pentru suflet. Petrov Gabriela, or.Orhei, 14 ani

Locul VII. Pe-o gură de rai. Vîrlan Olga, s.Trebujeni, 11 ani

Locul VIII. Splendoarea naturii la Orheiul Vechi, Perlug Alina, s.Neculăieuca, 12 ani

Locul IX. PEISAJ LA Orheiul Vechi. Mîțu Veceaslav, or.Orhei, 15 ani

Locul X. Orheiul Vechi. Toma Mădălina, or.Orhei, cl-V-a


Materiale promoționale personalizate în baza lucrărilor câștigătoare la concursul Tinerii ambasadori ai Rezervației Orheiul Vechi

Calendar de masă 2021

Cărți poștale


1.3. Desfăşurarea concursului “Tinerii ambasadori ai Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi” – c
ategoria campanie media. 

Tineri cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, vor fi invitaţi să realizeze o campanie media (inclusiv creare de mesaje, podcasturi, video, postări pe reţelele de socializare, articole şi radio) cu scopul de a promova patrimoniul natural al Rezervaţiei Orheiul Vechi.

Rezultatele activităţii:

Anunţ concurs mass media (fişier JPG)

Anunţ concurs mass media (fişier PDF)

Lucrări câștigătoare:

Grupul câștigător al concursului: Platforma Tinerilor Ecologiști

Locul II: Ambasadorii Rezervației Orheiul Vechi

Locul III: Tinerii ambasadori ai rezervației Orheiului Vechi: IPLT Romănești


1.4 Organizarea ceremoniei de premiere a concursului “Tinerii ambasadori ai Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi”.

În urma selecției celor mai bune desene/picturi și lucrări mass-media, a fost organizată o ceremonie de premiere pentru a prezenta rezultatele de la ambele categorii ale concursului „Tinerilor ambasadori ai Rezervației Orheiul Vechi” și a înmâna premiile câștigătorilor.

Festivitatea de premiere a concursului: album foto


2. Suport pentru implementarea proiectelor comunitare

2.1. Schemă de granturi mici.

În cadrul proiectului, va fi anunțat un concurs de granturi pentru școli, cluburi școlare, centre de tineret și asociații obşteşti din comunitățile locale din arealul și împrejurimile Parcului Național Orhei, care au idei de proiect menite să contribuie la activități de conservare, protecţie şi valorificare a naturii în preajma localităţii lor. Vor fi acordate granturi cu valoarea cuprinsă între 1.000,00 și 3.000,00 USD pentru activități precum evenimente (conferințe / simpozioane/expoziții cu impact regional); plantări de copaci; amenajarea traseelor de ecoturism (curățarea căilor de acces, curăţarea izvoarelor, semnalizarea potecilor); cercetarea și monitorizarea biodiversității și crearea de materiale promoționale legate de conservarea naturii.

Rezultatele activităţii:

Condiţii program de micro-granturi 

Anexa nr. 1 – Formular de aplicare

Anexa nr. 2 – Formular de raportare


2.2. Seminar de împărtăşire a experienţei privind implementarea proiectelor comunitare.

Partenerii şi beneficiarii proiectului ”Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii” vor fi invitaţi să participe la un seminar de împărtăşire a experienţei privind implementarea proiectelor comunitare cu impact de mediu (protecţia, conservarea şi interpretarea naturii).


3. Semnalizarea unui traseu de ecoturism

3.1. Elaborarea unui îndrumar privind semnalizarea traseelor de ecoturism în arealul Parcului Naţional Orhei – model pentru instituţii publice, educaţionale sau agenţi economici care ar fi interesaţi să investească în semnalizarea şi menţinerea unui traseu în arealul Parcului Naţional Orhei sau în altă regiune.

Rezultatele activităţii:

Ghid „Organizare și managementul traseelor turistice în fondul forestier -in-fondul-forestier (SECURED)


3.2. Organizarea unui seminar de consultare a îndrumarului privind semnalizarea traseelor de ecoturism în arealul Parcului Naţional Orhei.

Rezultatele activităţii:

Înregistrare video a seminarului de consultare a îndrumarului

Album de fotografii de la evenimentul de consultare a îndrumarului

Comunicat oficial despre evenimentul de consultare a îndrumarului


3.3. Organizarea unei expediţii de semnalizare a unui traseu de ecoturism în arealul Parcului Naţional Orhei.


4. Activităţi de vizibilitate 

4.1. Desfăşurarea activităţilor de informare în mass media naţională (articole în presa scrisă şi online, emisiuni radio, prezenţă în mediul online) privind biodiversitatea Parcului Naţional Orhei.

1. Ediție specială dedicată concursului de creativitate ”Tinerii ambasadori ai Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi”, publicată în Revista de ecologie, turism și cultură NATURA – partea I.

2. Ediție specială dedicată lansării îndrumarului privind gestionarea traseelor de ecoturism și a programului de mini-granturi, publicată în Revista de Ecologie, turism și cultură NATURA - partea II.

3. Interviu radio cu coordonatoarea proiectului – Elena Scobioală – despre rezultatele concursului de creativitate „Tinerii ambasadori ai Rezervației Orheiul Vechi”.

4. Transmisiunea seminarului de consultare a îndrumarului  dedicat organizării şi managementului traseelor turistice în fondul forestier naţional de către portalul Realitatatea.md 

 


Perioada de implementare a proiectului
: Iulie 2020 – Decembrie 2021


Donator:
 US Forest Service

182px-ForestServiceLogoOfficial.svg