Proiectul “Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii”

Proiectul “Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii” este o continuare a cooperării Mişcării Ecologiste din Moldova cu Departamentul pentru Programe Internaţionale al US Forest Service, anterior fiind implementate alte două proiecte “FORTIFICAREA EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN ȘCOLI. Competențe și experiențe de interpretare a naturii“, implementat în anul 2018 şi “Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a rezervației“, implementat în anul 2019.

Scopul proiectului:  de a crea, în baza comunităţilor din arealul Parcului Naţional Orhei, un model de implicare a tinerilor în activități de conservare şi interpretare a naturii.

Obiectivul 1: Desfăşurarea activităţilor educativ-creative privind interpretarea naturii în arealul Parcului Naţional Orhei;

Obiectivul 2: Suport financiar pentru şcoli şi/sau grupuri de iniţiativă (asociaţii obşteşti, centre de tineret, ş.a.) pentru implementarea a 5 proiecte comunitare cu impact de mediu (conservarea, protejarea şi interpretarea naturii), cu implicarea tinerilor din arealul Parcului Naţional Orhei;

Obiectul 3: Crearea unui model de semnalizare a unui traseu pentru practicarea drumeţiilor şi a plimbărilor cu bicicleta în arealul Parcului Naţional Orhei.

Obiectivul 4: Creşterea vizibilităţii Parcului Naţional Orhei în mass-media de nivel regional şi naţional.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

1. Activităţi educativ-creative

- Desfăşurarea unui curs online de interpretare a naturii.

Scopul cursului este de a instrui 50 de copii, din arealul Parcului Național Orhei (Donici, Ghetlova,Ivancea, Morozeni, Neculăieuca, Peresecina, Pohorniceni, Puţintei, Selişte, Teleşeu, Trebujeni, Vatici, Maşcăuţi, Codreanca, Romăneşti, Ţigăneşti, Bravicea, Săseni și alte localități din împrejurimi), cu vârsta cuprinsă între 11 – 18 ani, privind biodiversitatea Parcului Național Orhei, inclusiv a Rezervației Orheiul Vechi, precum și de a le oferi oportunitatea de a învăța metode de interpretare și descriere a biodiversității prin creare de conținut sub formă de text și/sau desen.

Rezultatele activităţii:

Cum să creăm mesaje de interpretare a naturii? Lecţie online cu experta în comunicare – Lilia Curchi

Natura în Parcul Naţional Orhei. Lecţie online cu experta în biodiversitate – dna Victoria Covali

Elemente vizuale pentru interpretarea naturii. Lecţie online cu artistul Dumitru Balica (Partea 1)

Elemente vizuale pentru interpretarea naturii. Lecţie online cu artistul Dumitru Balica (Partea 2)

- Desfăşurarea concursului “Tinerii ambasadori ai Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi”. 

Categoria desen. Copii cu vârsta cuprinsă între 11-16 ani vor fi invitaţi să realizeze un desen ce va reprezenta natura Rezervaţiei Orheiul Vechi.

Rezultatele activităţii:

Anunţ concurs desen(fişier JPG)

Anunţ concurs desen(fişier PDF)

Categoria campanie media. Tineri cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, vor fi invitaţi să realizeze o campanie media (inclusiv creare de mesaje, podcasturi, video, postări pe reţelele de socializare, articole şi radio) cu scopul de a promova patrimoniul natural al Rezervaţiei Orheiul Vechi.

Anunţ concurs mass media (fişier JPG)

Anunţ concurs mass media (fişier PDF)

- Organizarea a 2 ateliere de lucru tematice pentru câştigătorii concursului “Tinerii ambasadori ai Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi”.

2. Suport pentru implementarea proiectelor comunitare

- Schemă de granturi mici.

În cadrul proiectului, va fi anunțat un concurs de granturi pentru școli, cluburi școlare, centre de tineret și asociații obşteşti din comunitățile locale din arealul și împrejurimile Parcului Național Orhei, care au idei de proiect menite să contribuie la activități de conservare, protecţie şi valorificare a naturii în preajma localităţii lor. Vor fi acordate granturi cu valoarea cuprinsă între 1.000,00 și 3.000,00 USD pentru activități precum evenimente (conferințe / simpozioane/expoziții cu impact regional); plantări de copaci; amenajarea traseelor de ecoturism (curățarea căilor de acces, curăţarea izvoarelor, semnalizarea potecilor); cercetarea și monitorizarea biodiversității și crearea de materiale promoționale legate de conservarea naturii.

Rezultatele activităţii:

Condiţii program de micro-granturi 

Anexa nr.1

Anexa nr.2

- Seminar de împărtăşire a experienţei privind implementarea proiectelor comunitare.

Partenerii şi beneficiarii proiectului ”Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii” vor fi invitaţi să participe la un seminar de împărtăşire a experienţei privind implementarea proiectelor comunitare cu impact de mediu (protecţia, conservarea şi interpretarea naturii).

3. Semnalizarea unui traseu de ecoturism

- Elaborarea unui îndrumar privind semnalizarea traseelor de ecoturism în arealul Parcului Naţional Orhei – model pentru instituţii publice, educaţionale sau agenţi economici care ar fi interesaţi să investească în semnalizarea şi menţinerea unui traseu în arealul Parcului Naţional Orhei sau în altă regiune.

- Organizarea unui seminar de consultare a îndrumarului privind semnalizarea traseelor de ecoturism în arealul Parcului Naţional Orhei.

- Organizarea unei expediţii de semnalizare a unui traseu de ecoturism în arealul Parcului Naţional Orhei.

4. Activităţi de vizibilitate 

- Desfăşurarea activităţilor de informare în mass media naţională (articole în presa scrisă şi online, emisiuni radio, prezenţă în mediul online) privind biodiversitatea Parcului Naţional Orhei.

Perioada de implementare a proiectului: Iulie 2020 – Decembrie 2021

Donator: US Forest Service

182px-ForestServiceLogoOfficial.svg