Proiectul „BIBLIOTECA VERDE”

 Centrul de Informare si Coordonare al Mişcării Ecologiste din Moldova a constituit la 27 martie 1996 la Chişinău (Republica Moldova) prima biblioteca ecologică, neguvernamentală din R. Moldova, cu un fond de carte de cca 400 cărţi. Pe parcursul a 10 ani de existenţă “Biblioteca Verde” şi-a mărit fondul de carte peste 5000 de titluri de cărţi, broşuri, monografii, studii, reviste. Fondul de carte a fost completat prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale, ale fundaţiilor naţionale şi de peste hotare, ale Bibliotecilor Naţionale din Republica Moldova şi România. Pe parcursul acestor ani proiectul „Biblioteca Verde” a fost susţinut financiar de ISAR, Corpul Păcii, SUA, de FEN.
Sediul “Bibliotecii Verzi” se află la Chişinau, str. S. Lazo, 13.
Scopul “Bibliotecii Verzi” este de a educa şi instrui prin carte ecologică generaţia tânără, populaţia în general, în spiritul dragostei faţă de natură, faţă de om, de a sădi respectul faţă de valorile patrimoniului naţional, de a aduna cele mai interesante materiale, filme documentare despre natura Terrei în Biblioteca Verde pentru ca fiecare copil, elev să aibă posibilitate să pătrundă în farmecul şi măreţia Naturii, a patrimoniului civilizaţiei umane. De asemenea scopul constă şi în adunarea literaturii, materialelor conferinţelor, filmelor ecologice, în sistematizarea lor după tematică şi în accesul la aceste materiale al ecologiştilor, ONG-urilor şi al populaţiei în general, în crearea posibilităţii de a multiplica materialele necesare.
Este creată baza de date ACCESS şi este folosită pentru a cataloga toate subiectele în scopul furnizării către cititori, dar şi către administratori, a unui sistem comprehensiv, eficient şi lejer prin care informaţia să poată fi găsită şi extrasă rapid. Biblioteca serveşte ca centru de resurse informaţionale pentru proiecte de cercetare, de planificare şi grupe de lucru, prin catalogarea într-un sector separat a literaturii, fotografiilor, casetelor video şi materialelor de la conferinţe deja achiziţionate sau recent intrate în inventar.