Activități

Pentru a-și realiza misiunea, MEM își canalizează energiile la elaborarea şi implementarea de proiecte pe următoarele direcţii şi domenii:

      Educaţie ecologică, informare şi instruire- un obiectiv major al MEM îl constituie educaţia şi instruirea ecologică. MEM este iniţiatoarea desfăşurării orei ecologice în şcolile din R. Moldova. Toate organizaţiile teritoriale şi cele afiliate participă, în fiecare an, la organizarea şi buna desfăşurare a orelor ecologice, a seminarelor cu profesorii şi elevii, organizează expediţii ecologice pe rîurile mari şi mici, olimpiade, concursuri ecologice. MEM a elaborat şi editat zeci de materiale educaţionale, pe care le-a distribuit în mod gratuit şcolilor şi comunităţilor locale.

     Dezvoltare durabilă a patrimoniului natural şi cultural, turism ecologic şi durabil, agricultura ecologică – MEM cooperează cu Autoritatea Centrală de Mediu şi cu APL, implică şi mobilizează populaţia, ONG-urile, elevii şcolilor din localităţile unde desfăşoară activităţi ecologice (amenajarea rezervaţiilor peisagistice, salubrizarea rîurilor, lichidarea gunoiştilor neautorizate) pentru soluţionarea problemelor existente. Primele expediţii ecoturistice în R. Moldova au fost gîndite şi desfăşurate de către MEM. De asemenea, MEM participă la organizarea reuniunilor de evaluare a patrimoniului natural şi cultural-istoric, la informarea şi instruirea cetăţenilor în domeniul turismului rural şi ecologic. Sub egida MEM a fost elaborat proiectul de lege despre turismul rural, MEM a participat la elaborarea Strategiei Dezvoltării Turismului durabil în R.Moldova. O preocupare constantă a MEM este şi aceea de a desfăşura activităţi de alfabetizare a cetăţenilor în acest domeniu şi de a crea premisele valorificării întregului potenţial oferit de natură şi de istorie, atît în beneficiul mediului, cît şi al oamenilor.

     Atitudini şi campanii de presă – MEM a reuşit să mobilizeze opinia publică pentru salvarea de la distrugere a numeroase valori din patrimoniul natural: monumentul natural „Stînca Mare”, rezervaţia peisagistică „Saharna”, „Parcul de la Ţaul” ş.a. MEM a făcut mai multe declaraţii publice legate de distrugerea peşterii „Emil Racoviţă”, a rezervaţiei „Prutul de Jos”, a monumentelor naturii „Toltrele Prutului”, a spaţiilor verzi din Chişinău şi Soroca, Holercani şi Condriţa; a promovat campanii ample de prevenire a distrugerii „Deltei Dunării”, a fondului forestier al R.Moldova,de interzicere a tranzitării deşeurilor radioactive pe teritoriul R. Moldova.

     Accesul la informaţie şi participarea publicului- MEM este un promotor activ al Convenţiei de la Aarhus, organizînd evenimente în localităţile din R. Moldova, care au drept obiectiv informarea populaţiei despre pericolul grav ce-l reprezintă degradarea mediului înconjurător. MEM, prin revista „Natura” şi mass-media furnizează informaţiile necesare comunităţilor şi autorităţilor locale, sensibilizează opinia publică asupra problemelor de mediu, contribuind astfel la formarea sentimentului de responsabilitate a actualei generaţii faţă de patrimoniul natural al neamului;

     Legislaţia de mediu şi accesul la justiţie – MEM a participat în calitate de expert la elaborarea proiectelor de legi ecologice şi a Programului Naţional Strategic de Acţiuni, pînă în anul 2010; Strategia Biodiversităţii în R. Moldova; Strategia privind schimbarea climei; Strategia dezvoltării Fondului Forestier Naţional; Strategiile de comunicare PCPA şi POPs; Programul Naţional pentru Combaterea Deşertificării. MEM a participat la Conferinţele pan-europene de mediu şi sănătate de la Lucerna, Sofia, Aarhus, Londra, Kiev, Budapesta, Alma-Ata, Tbilisi.

     Parteneriat cu autorităţile publice şi cu ONG-uri – MEM a avut iniţiativa semnării Memorandumului de cooperare cu Autoritatea Centrală de Mediu şi a lansat cooperarea OT MEM cu Autorităţile Publice Locale şi Centrale. Un alt aspect este cooperarea fructuoasă cu REC-Moldova, cu organizaţiile neguvernamentale de mediu, dar şi crearea de noi ONG-uri şi de grupuri de sprijin. O parte din proiecte este implementată în comun cu autorităţile publice locale şi centrale, cu ONG-urile locale.

Back to Top