Elaborarea şi editarea albumului fotografic „Moldova Pitorească”

Scopul prezentului proiect este de a contribui la păstrarea prin cunoaştere a monumentelor naturii, de a furniza imagine şi informaţie care vor contribui la o creştere a eficienţei educării şi informării populaţiei şi, în special, a generaţiei tinere în spiritul cunoaşterii patrimoniului natural de pe teritoriul R. Moldova, a păstrării frumuseţilor şi activităţilor ecologice ale satului moldovenesc. În egală măsură, se urmăreşte şi o mai bună conştientizare de către public şi autorităţile locale a necesităţii ocrotirii acestui patrimoniu, prin elaborarea, şi editarea Albumului fotografic „Moldova Pitorească”, prin care să se prezinte acele monumente naturale şi peisagistice din R. Moldova, care au valoare de unicat şi care ne reprezintă în plan european şi mondial.