Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă

Având în vedere că resursele de apă sunt deosebit de vitale pentru societatea umană, și pornind de la faptul că Republica Moldova este o ţară cu resurse reduse de apă, a căror stare ecologică este îngrijorătoare, Mișcarea Ecologistă din Moldova consideră că este nevoie de redresarea condiţiilor de mediu prin acţiuni specifice de reconstrucţie ecologică  și de re-educarea oamenilor în spiritul înțelegerii problemelor ecologice, adoptării deciziilor şi întreprinderii acţiunilor de prevenire a poluării şi de utilizare raţională a resurselor, fără a cauza prejudicii naturii.

Din acest motiv, scopul proiectului „Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă” este de a creşte gradul de conștientizare și înţelegere a populaţiei şi factorilor de decizie la nivel naţional dar şi la nivel regional privind starea îngrijorătoare a resurselor de apă, riscurile la care suntem expuşi precum şi propunerea unui complex de soluţii în vederea redresării stării ecologice a resurselor acvatice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi asigurarea sănătăţii populaţiei.

Obiectivele proiectului:

 • Obiectiv 1: Realizarea unei campanii de informare și conștientizare la nivel naţional, care va aborda problemele prioritare privind protecția și valorificarea durabilă a resurselor de apă din ţară, aspecte locale ale managementului integrat al resurselor de apă, dependența resurselor de apă de schimbările climei, serviciile asigurate de ecosistemele de apă și serviciile asociate.
 • Obiectiv 2: Realizarea unei campanii de mobilizare a comunităţii pentru redresarea condiţiilor de mediu a râurilor mari şi mici din Republica Moldova şi desfăşurarea unor acţiuni de consolidare a capacităţilor factorilor de decizie şi a populaţiei privind aplicarea unui management integrat al resurselor de apă.
 • Obiectiv 3: Oferirea suportului metodologic în managementul apelor la nivel naţional și elaborarea materialelor informativ-educative.

Perioada de implementare: Martie 2018 – Februarie 2019

Finanțator: Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA)

Bugetul total al proiectului: 49 340  €

Proiectul își propune o serie de activități:

 • Realizarea unui ciclu de 10 emisiuni radio privind managementul integrat al resurselor de apă, la posturi de radio de nivel local, regional și național, adresate comunităţii şi factorilor de decizie privind aplicarea unui management durabil al resurselor de apă în toată complexitatea sa.
 • Scrierea şi distribuirea materialelor prin intermediul presei scrise privind managementul integrat al resurselor de apă.
 • Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni TV la nivel regional privind managementul integrat al resurselor de apă și implicarea comunităților locale în administrarea bazinală a cursurilor de apă.
 • Desfăşurarea unei expoziţii fotografice informativ-educative, de tip itinerant, privind valoarea naturală, economică și culturală a râurilor din bazinele hidrografice Nistru și Prut-Dunărea-Marea Neagră, în incinta clădirilor de menire culturală şi educativă din oraşele Soroca, Glodeni, Cimişlia, Orhei, Cahul, Ştefan Vodă, Chişinău (2 săptămâni în fiecare oraş).
 • Organizarea unei expediţii pentru copii, cu activităţi de educaţie ecologică şi salubrizare a malurilor râului Răut în regiunea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.
 • Desfăşurarea a 3 conferințe în regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud în vederea semnalării problemelor privind starea ecologică a râurilor şi a managementului integrat al resurselor de apă.
 • Elaborarea materialelor informativ-educative pentru un management integrat al resurselor acvatice (1 pliant cu recomandări privind acţiunile de prevenire a poluării şi de utilizare raţională a resurselor acvatice; 1 pliant privind serviciile asigurate de ecosistemele de apă și serviciile asociate; 1 ghid de bune practici agricole pentru reducerea impactului asupra resurselor de apă).
 • Elaborarea unui set editorial-educativ de promovare a 15 râuri din bazinele hidrografice Nistru și Prut-Dunărea-Marea Neagră (calendar de birou; set 7 tipuri de semne de carte; pliant; cărți de joc educativ).