Proiectul „Lobby și advocacy – pentru o guvernanță de mediu durabilă și democratică”

Scopul proiectului este de a consolida capacitățile membrilor activi ai societății civile din Republica Moldova în vederea participării la procesele de luare a deciziilor legate de politicile publice de mediu cu impact la nivel național. Proiectul se adresează activiștilor, angajaților și voluntarilor organizațiilor neguvernamentale, grupurilor nonformale din domeniul protecției mediului și din alte domenii.

Pentru atingerea acestui scop, Mișcarea Ecologistă din Moldova a setat trei obiective:

Obiectivul 1: Dezvoltarea cunoștințelor membrilor organizațiilor neguvernamentale în scopul colaborării cu instituțiile autorităților publice și crearea de grupuri de presiune capabile să participe la elaborarea de propuneri legislative cu impact asupra protecției mediului.
Obiectivul 2: Crearea și îmbunătățirea unei platforme de dialog între membrii societății civile și autoritățile publice, pentru dezvoltarea capacităților de a iniția parteneriate și de a coopera în procesele de elaborare a politicilor publice de mediu.
Obiectivul 3: Sensibilizarea și informarea societății despre problemele de mediu cu care se confruntă Republica Moldova.

Perioada de implementare: iulie 2019 – iulie 2020

Finanțator: Ambasada Statelor Unite la Chișinău


Activități:

 • Activitatea 1: Organizarea unei serii de 3 instruiri în 3 regiuni ale țării, în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice, lobby și advocacy pentru activiști, angajați și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale, grupuri neformale.
 1. Instruirea nr 1: Soroca (20.11.2019) - 25 de participanți implicați în activitatea socială și de mediu a raionului Soroca: profesori, membri ai ONG-urilor de mediu, jurnaliști și tineri studenți.
 2. Instruirea nr 2: Chișinău (04.12.2019) - 15 participanți din organizații neguvernamentale din raioanele Rezina, Ungheni, Sîngerei, Criuleni, Hîncești și Orhei.
 3. Instruirea nr 3: Țareuca (11.12.2019) - 25 de locuitori ai satelor Țareuca și Țahnăuți, majoritatea membri și voluntari ai asociației „Andromeda”.
 • Activitatea 3: Organizarea a 3 întâlniri de negociere cu participarea persoanelor instruite în cadrul proiectului și a autorităților publice din domeniul mediului și alte domenii relevante, pentru a promova propuneri și demersuri legate de problemele de mediu urgente.
 1. Întâlnirea de negociere nr 1: Suruceni (03.02.2020) -  Tema negocierilor a fost gestionarea deșeurilor din localitate. La eveniment au participat administrația locală și locuitorii satului Suruceni, asistați de Mișcarea Ecologistă din Moldova împreună cu experți ai Institutului de Ecologie și Geografie.
 2. Întâlnirea de negociere nr. 2: Delacău (19.02.2020) - Tema negocierilor s-a axat pe riscurile legate de deschiderea unei potențiale cariere de nisip în apropierea localității Delacău. La eveniment au participat administrația locală, locuitori din Delacău, reprezentanți ai asociațiilor obștești locale, asistați de Mișcarea Ecologistă din Moldova împreună cu experți ai Institutului de Ecologie și Geografie.
 3. Întâlnirea de negociere nr 2: Soroca (27.02.2020) -  Tema negocierilor a fost situația stației de epurare a apelor uzate din municipiul Soroca, cu accent pe oportunitățile și constrângerile existente. La eveniment au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Soroca, ai Consiliului Raional, ai Întreprinderii Apă-Canal Soroca, Centrul de Sănătate Publică, Inspecția pentru Protecția Mediului, membri ai organizației Eco-Sor, asistați de Mișcarea Ecologistă din Moldova împreună cu experți ai Institutului de Zoologie.
 • Activitatea 4: Campanie de sensibilizare a publicului cu privire la politicile de nivel național, decizii la nivel local și regional, probleme sensibile legate de protecția mediului în Republica Moldova. Campania publică va include 3 ediții tematice în presa scrisă (revista NATURA), 2 conferințe de presă, 5 articole în presa online, 2 emisiuni radio, precum și promovarea subiectelor de mediu prin intermediul social media și difuzarea informațiilor către membrii organizațiilor neguvernamentale din domeniul de protecție a mediului prin intermediul unui buletin informativ săptămânal despre inițiativele legislative curente.

           Ediții speciale:

 1. Ediţie specială tematică, publicată în Revista NATURA (Octombrie 2019) 
 2. Ediţie specială tematică, publicată în Revista NATURA (Martie 2020)
 3. Ediţie specială tematică, publicată în Revista NATURA (Aprilie 2020)

         Articole on-line:

 1. Ecopresa.md: Vânătoarea prin prisma guvernanței de mediu
 2. Ecopresa.md: Ce cred ecologiștii despre vânătoarea în ariile protejate de stat și modificările la hotărârea privind sezonul de vânătoare
 3. Ecopresa.md: Organizațiile de mediu, îngrijorate de lipsa prevederilor de mediu în programul Guvernului Chicu
 4. Ecopresa.md: Lista celor nouă acțiuni de mediu incluse de Guvernul Chicu în programul de activitate pentru următorii ani
 5. Natura.md: Soluţii pentru problema deşeurilor
 6. Natura.md: Parteneriate şi dialog în problemele de mediu

        Conferințe de presă:

Conferință de presă pe tema „Nistrul în Pericol!”

         Buletine informative săptămânale:

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 1 
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 2
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 3
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 4
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului - Nr 5
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 6
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 7
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 8
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 9
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 10
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 11
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 12
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 13
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 14
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 15
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 16
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 17
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 18
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 19
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr  20
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 21
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 22
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 23
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 24
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 25
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 26
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 27
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr  28
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 29
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 30
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 31
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 32
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 33
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 34
Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 35

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 36

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 37

Buletin informativ electronic cu privire la consultările publice curente în domeniul protecției mediului – Nr 38