Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a rezervației

Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, aria de implementare a proiectului de față, este una din zonele importante protejate din Republica Moldova. Fiind bogată în obiective arheologice, culturale și naturale, este deosebit de atractivă pentru mulțimile de turiști care vin aici să experimenteze viața rurală, culturală și spirituală a moldovenilor și activitățile agroturistice. Din păcate, potențialul imens al acestei Rezervații este cunoscut doar parțial, din cauza lipsei de informații despre Rezervație și din cauza capacității reduse a comunității locale de a-și promova patrimoniul. În acest context, proiectul “Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a rezervației” își propune să ofere tinerilor din localitățile Rezervației o modalitate prin care pot afla mai multe despre patrimoniul natural local și prin care pot deveni ambasadori  ai Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”. Prin intermediul acestui proiect, Mișcarea Ecologistă din Moldova are intenția de a continua activitatea de educare a tinerilor și de a-i transforma în ghizi valoroși pentru comunitate, rezervație și oaspeții acesteia.

Perioada de implementare: Martie-Septembrie 2018

Finanțator: United States Forest Service (USFS)

Scopul acestui proiect este de a oferi cunoștințe mai aprofundate tinerilor din Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi” despre importanța și valoarea peisajului și de a sensibiliza comunitatea în această privință, ajutându-i pe tineri să devină mesageri și promotori ai patrimoniului local. Proiectul are trasate o serie de obiective necesare atingerii scopului:

Obiectivul nr. 1: Să ofere cunoștințe tinerilor din rezervația natural-culturală „Orheiul Vechi” și să consolideze capacitatea acestora în vederea inițiativei și participării active la descoperirea și promovarea potențialului natural și cultural al zonei;

Obiectivul nr. 2: Să consolideze legăturile dintre cadrele didactice din Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”și să sporească oportunitățile de aplicare a activităților educaționale extra-școlare;

Obiectivul nr. 3: Să crească cunoștințele publicului larg cu privire la valoarea întregii Rezervații atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere natural.

Principala activitate a proiectului este organizarea unui concurs pentru tinerii din zona Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”, în cadrul căruia copiii din 8 școli din localitățile din zonă (Trebujeni, Ivancea, Piatra, Susleni, Maşcăuţi, Holercani, Marcăuţi, Molovata) vor realiza desene însoțite de un text descriptiv (eseu de 1 pagină) și care vor constitui o formă de invitație de a vizita cele mai importante locații din satul lor. Rezultatul concursului va fi de fapt o invitație făcută de tinerii din comunitatea locală pentru a explora comorile ascunse ale Rezervației Orheiul Vechi.

 În vederea organizării și desfășurării a concursului, au fost planificate o serie de activități specifice:

1. Organizarea unei mese rotunde cu participarea profesorilor de biologie / geografie / educație ecologică din 8 școli care se află în arealul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”(Trebujeni, Ivancea, Piatra, Susleni, Maşcăuţi, Holercani, Marcăuţi, Molovata) privind potențialul cultural-natural al Rezervației, activități extra-curriculare pentru copii în vederea promovării educației ecologice și creșterii atașamentului față de plaiul natal;

2. Organizarea a 32 de excursii la nivel local (câte 4 excursii în fiecare din cele 8 localități). Excursiile vor fi organizate de profesorii de educație ecologică/geografie/biologie din cele 8 localități ale ariei de implementare a proiectului;

3.  Desfășurarea concursului de creație pentru promovarea Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” (eseuri și desen);

4.  Evaluarea lucrărilor (eseuri și desene) și desfășurarea ceremoniilor de premiere;

5.  Crearea materialelor de promovare (o broșură cu cele mai bune lucrări realizate de copiii din cele 8 școli);

6.  Desfășurarea unei campanii mass-media pentru promovarea concursului (presă scrisă, presă online, radio, TV și social media).

Produse:

Broșura  My Village - Cradle of Fairy-tales

Broșura Satul meu - leagăn de poveste 

Emisiuni radio:

1. Radio Moldova Actualități, „Matinal de weekend” -  Interviu cu Elena Scobioală, coordonator de proiect

2. Radio EcoFM, emisiunea „Între DA și NU” – Interviu cu Elena Scobioală, Silvia Ursul și Elena Carțîn

3. Radio EcoFM, emisiunea „Între DA și NU” – Interviu cu Elena Scobioală și Viorica Sîrbu

Înregistrări video:

1. Susleni: Excursie la biserica din sat și la Hîrtopul Frumos

2. Mărcăuți: Excursie la biserica din sat și la Potcoava Nistrului

3. Furceni; Excursie la Stânca Corbului

4. Mașcăuți: Excursie pe Dealul Chiclăului

5. Ivancea: Excursie la Conacul Balioz

6. Trebujeni: Excursie La Scoc

7. Holercani: Excursie la biserica din sat 

8. Piatra: Excursie la Stânca Mâgla

9. Desfășurarea concursului de creație „Potențialul cultural și natural al localității – mândria satului” în localitatea Piatra”

10. TRM, emisiunea „Natura în obiectiv” – Festivitatea de premiere a concursului de creație (24.06.2018)

Articole în presa scrisă:

1. Articol în revista NATURA: Cunoașterea patrimoniului natural într-un nou proiect al Mișcării Ecologiste din Moldova

2. Articol în revista NATURA: Au fost desemnați ambasadorii rezervației „Orheiul Vechi”

3. Articol în revista NATURA: Ediție specială în revista „NATURA”

4. Articol în Revista NATURA: Satul meu – leagăn de poveste

5. Articol în ziarul AGRAVISTA: Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a Rezervației

6. Articol în ziarul CUVÂNTUL: Invitație în satele Rezervației Orheiul Vechi

7. Articol în ziarul CUVÂNTUL: Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a Rezervației 

8. Articol în ziarul CUVÂNTUL LIBER: Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea  durabilă a Rezervației

9. Articol în ziarul GAZETA DE SUD: Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a Rezervației

10. Articol în ziarul GAZETA SATELOR: Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a Rezervației

11. Articol în ziarul GAZETA SATELOR: O broșură invitație în satele Rezervației Orheiul Vechi

12. Articol în ziarul ADEVĂRUL MOLDOVEI: Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a Rezervației

Articole în presa online:

1. Ecopresa.md: „Tinerii din Orheiul Vechi – vocea pentru promovarea durabilă a rezervației”

2. Ecopresa.md: „Satul Trebujeni în viziunea copiilor”

3. Ecopresa.md: „Satul Susleni în viziunea copiilor”

4. Ecopresa.md: „Satul Mașcăuți în viziunea copiilor”

5. Ecopresa.md: „Satul Marcăuți în viziunea copiilor”

6. Ecopresa.md: „Satul Holercani în viziunea copiilor”

7. Ecopresa.md: „Satul Ivancea, în viziunea copiilor”

8. Ecopresa.md: „Satul Furceni, Orhei în viziunea copiilor”

9. Ecopresa.md: „Satul Piatra în viziunea copiilor”

10. Ecopresa.md: „Localitățile Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi în viziunea copiilor” (articol de totalizare)

11. Natura.md: „Cunoașterea patrimoniului natural”

12. Natura.md: „Au fost desemnați Ambasadorii Rezervației „Orheiul Vechi”

182px-ForestServiceLogoOfficial.svg