Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă

Având în vedere că resursele de apă sunt deosebit de vitale pentru societatea umană, și pornind de la faptul că Republica Moldova este o ţară cu resurse reduse de apă, a căror stare ecologică este îngrijorătoare, Mișcarea Ecologistă din Moldova consideră că este nevoie de redresarea condiţiilor de mediu prin acţiuni specifice de reconstrucţie ecologică  și de re-educarea oamenilor în spiritul înțelegerii problemelor ecologice, adoptării deciziilor şi întreprinderii acţiunilor de prevenire a poluării şi de utilizare raţională a resurselor, fără a cauza prejudicii naturii.

Din acest motiv, scopul proiectului „Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă” este de a creşte gradul de conștientizare și înţelegere a populaţiei şi factorilor de decizie la nivel naţional dar şi la nivel regional privind starea îngrijorătoare a resurselor de apă, riscurile la care suntem expuşi precum şi propunerea unui complex de soluţii în vederea redresării stării ecologice a resurselor acvatice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi asigurarea sănătăţii populaţiei.

Obiectivele proiectului:

 • Obiectiv 1: Realizarea unei campanii de informare și conștientizare la nivel naţional, care va aborda problemele prioritare privind protecția și valorificarea durabilă a resurselor de apă din ţară, aspecte locale ale managementului integrat al resurselor de apă, dependența resurselor de apă de schimbările climei, serviciile asigurate de ecosistemele de apă și serviciile asociate.
 • Obiectiv 2: Realizarea unei campanii de mobilizare a comunităţii pentru redresarea condiţiilor de mediu a râurilor mari şi mici din Republica Moldova şi desfăşurarea unor acţiuni de consolidare a capacităţilor factorilor de decizie şi a populaţiei privind aplicarea unui management integrat al resurselor de apă.
 • Obiectiv 3: Oferirea suportului metodologic în managementul apelor la nivel naţional și elaborarea materialelor informativ-educative.

Perioada de implementare: Martie 2018 – Februarie 2019

Finanțator:  Proiect susținut de Programul de Suport destinate ONG-urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, administrat de Agenția „Apele Moldovei”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Proiectul își propune o serie de activități:

 • Realizarea unui ciclu de 10 emisiuni radio privind managementul integrat al resurselor de apă, la posturi de radio de nivel local, regional și național, adresate comunităţii şi factorilor de decizie privind aplicarea unui management durabil al resurselor de apă în toată complexitatea sa.
 • Scrierea şi distribuirea materialelor prin intermediul presei scrise privind managementul integrat al resurselor de apă.
 • Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni TV la nivel regional privind managementul integrat al resurselor de apă și implicarea comunităților locale în administrarea bazinală a cursurilor de apă.
 • Desfăşurarea unei expoziţii fotografice informativ-educative, de tip itinerant, privind valoarea naturală, economică și culturală a râurilor din bazinele hidrografice Nistru și Prut-Dunărea-Marea Neagră, în incinta clădirilor de menire culturală şi educativă din oraşele Soroca, Glodeni, Cimişlia, Orhei, Cahul, Ştefan Vodă, Chişinău (2 săptămâni în fiecare oraş).
 • Organizarea unei expediţii pentru copii, cu activităţi de educaţie ecologică şi salubrizare a malurilor râului Răut în regiunea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.
 • Desfăşurarea a 3 conferințe în regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud în vederea semnalării problemelor privind starea ecologică a râurilor şi a managementului integrat al resurselor de apă.
 • Elaborarea materialelor informativ-educative pentru un management integrat al resurselor acvatice (1 pliant cu recomandări privind acţiunile de prevenire a poluării şi de utilizare raţională a resurselor acvatice; 1 pliant privind serviciile asigurate de ecosistemele de apă și serviciile asociate; 1 ghid de bune practici agricole pentru reducerea impactului asupra resurselor de apă).
 • Elaborarea unui set editorial-educativ de promovare a 15 râuri din bazinele hidrografice Nistru și Prut-Dunărea-Marea Neagră (calendar de birou; set 7 tipuri de semne de carte; pliant; cărți de joc educativ).

Produse:

 • Despre resursele acvatice (ape de suprafață, subterane, râuri):

         - Articole în presa scrisă:

1. Publicația „Ziarul de Gardă”: „Salvarea Nistrului – o problemă de securitate naționale și regională”(Decembrie 2018)

2. Publicația „Gazeta de Sud”:  „Salvarea Nistrului – o problemă de securitate naționale și regională”

3. Publicația „Cuvintul”: „Briliantul care ne lasă fără apă” (Septembrie 2018)

4. Publicația „Unghiul”: Salvarea Nistrului: o problemă de securitate națională și regională (Decembrie 2018)

5. Publicația „Unghiul”: „Peste 3000 de râuri poluate. Cum oprim dezastrul?” (Mai 2019)

6. Publicația „Cuvintul”: Salvarea Nistrului: o problemă de securitate națională și regională (Decembrie 2018)

7. Publicația „Cuvîntul”: „Peste 3000 de râuri poluate. Cum oprim dezastrul?” (Mai 2019)

8. Publicația „Gazeta Satelor”: Interviu cu Iuliana Cantaragiu, membră a comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului râului Nistru (Noiembrie 2018)

9. Publicația „Gazeta Satelor”: „Răut, emblema râurilor mici” (Iulie 2018)

10. Publicația „Managementul Deșeurilor”: Salvarea Nistrului – o problemă de securitate naționale și regională” (Martie 2019)

11. Revista NATURA: „Strigăt în pustiu” (Iulie 2018)

12. Revista NATURA: „Soarta Nistrului va fi discutată la Chișinău” (Septembrie 2018)

13. Revista NATURA:  „Apa care ne îmbolnăvește” (Decembrie 2018)

14. Revista NATURA: „Energia apei: avantaje şi riscuri pentru om şi mediu” (Mai 2019)

15. Revista NATURA: „Peste 3000 de râuri poluate. Cum oprim dezastrul?” (Mai 2019)

– Articole în presa online:

1. Ecopresa: Strigăt „în pustiu” sau cui îi convine dispariţia albiei vechi a Nistrului

2. Ecopresa: Novodnestrovsk: „Briliantul” care ne lasă fără apă

3. Ecopresa: Răut, emblema râurilor mici

4. Ecopresa: Râurile mici au ajuns „la limita catastrofală”

5. Ecopresa: A fost aprobat primul plan de acțiuni pentru îmbunătățirea Prutului

6. Ecopresa: Resursele de apă: principii de management

7. Ecopresa: SALVAREA NISTRULUI, o problemă de securitate națională și regională

8. Cuvîntul.md: Briliantul care ne lasă fără apă

9. Moldova9: Declaraţie ÎNGRIJORĂTOARE: Râurile mici din Republica Moldova au ajuns “la limita catastrofală”

10. Natura.md: Strigăt în pustiu sau cui îi convine dispariția albiei vechi a Nistrului

11. Natura.md: Peste 3000 de râuri poluate. Cum oprim dezastrul?

12. Gazeta de sud: Salvarea Nistrului, o problemă de securitate națională și regională

 • Despre activitățile proiectului (salubrizare):

           - Articole online:

1. Mem.md: Împreună cu elevii din Trebujeni pentru un Răut curat! 

2. IES: Mișcarea civică pentru curățenie

3. Natura.md: Salubrizare. Peste două tone de deșeuri au fost scoase din rezervația „Orheiul Vechi”

4. Moldova9: „Pentru un Răut curat”: Peste 100 de persoane, majoritatea elevi, au curăţat valea râului ”Răut” în perimetrul localităților Trebujeni și Butuceni

5. Ecopresa.md: Salubrizare. Peste două tone de deșeuri au fost scoase din rezervația „Orheiul Vechi”

 • Despre activitățile proiectului (conferințe):

– Articole online:

1. Observatorul de Nord: „Conferință regională: Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de nord a Republicii Moldova”

2. Postul de televiziune TRM: „Măsurile de protejare a resurselor acvatice, discutate la Soroca”

3. ADR Găgăuzia: „Starea ecologică a resurselor acvatice, protecția și conservarea acestora, subiecte dezbătute în cadrul unei conferințe regionale desfășurate la Cimișlia”

4. Consiliul Raional Cimișlia: „Politici naționale în domeniul resurselor de apă”

5. Moldpress: „Starea ecologică a resurselor acvatice din sudul ţării a fost discutată la Cimişlia”

6. Ministerul Agriculturi, Dezvoltării Regionale și Turismului: „De Ziua Internațională a Râurilor la MADRM s-a desfășurat o conferință despre starea ecologică a resurselor acvatice din centrul țării”

 • Despre activitățile proiectului (spoturi):

1. Ecopresa.md: Primele trei spoturi audio dedicate grijei pentru apa noastră cea de toate zilele

2. Moldova9: Au fost lansate trei spoturi audio dedicate grijei pentru apa noastră

 • Despre Conferința de presă legată de starea Nistrului:

Conferință IPN: Pericolul extinderii Complexului Hidroenergetic Nistrean pentru fluviul Nistru

 • Ediții speciale în Revista NATURA:

Revista NATURA: Ediție Specială (Mai 2018)

Revista NATURA: Ediție specială (Octombrie 2018)

Revista NATURA: Ediție specială (Aprilie 2019)

 •  Emisiuni radio:

Radio „Vocea Basarabiei”, emisiunea „ECOMONITOR” – Interviu cu Alecu Reniță despre râurile mici din Republica Moldova

Radio „Vocea Basarabiei”, emisiunea „ECOMONITOR” – Interviu cu Alecu Reniță despre problema apei potabile în Republica Moldova

Radio „Vocea Basarabiei”, emisiunea „ECOMONITOR” – Interviu cu Alecu Reniță despre starea vulnerabilă a fluviului Nistru

Radio „Vocea Basarabiei” – Interviu cu Valeriu Țarigradschi despre starea râurilor mici din Republica Moldova

Radio „Vocea Basarabiei”, emisiunea „ECOMONITOR” – Interviu cu Radu Cazacu despre managementul integrat al resurselor acvatice

Radio „Vocea Basarabiei”, emisiunea „ECOMONITOR” – Interviu cu Alecu Reniță despre râurile mici și starea acestora

Radio „Vocea Basarabiei”, emisiunea „ECOMONITOR” – Interviu cu Lilia Curchi despre râul Răut

Radio EcoFM, emisiunea „Între Da și Nu” – Interviu cu Alecu Reniță despre gestionarea responsabilă a resurselor acvatice 

Radio EcoFM, emisiunea „Între DA și NU” – Interviu cu Vasile Grama despre utilizarea resurselor de apă

Radio EcoFM, emisiunea „Între DA și NU” – Iurie Bejan despre gestionarea durabilă a râurilor

Radio EcoFM, emisiunea „Între DA și NU” – Alecu Reniță despre râul Prut

Radio EcoFM, emisiunea „Între DA și NU” – Alecu Reniță despre problema deșeurilor

Radio Europa Liberă: – Interviu cu Alecu Reniță: „Situația ecologică reală din Republica Moldova este una foarte fragilă”

 • Spoturi audio:

Spot: Fluviul Nistru

Spot: Râul Prut

Spot: Râul Cogîlnic

Spot: Izvoarele din moșia natală

Spot: Nu există localități în Republica Moldova fără un râuleț

Spot: Apa este sursa vieții pe Pământ

Spot: Râul Racovăț

Spot: Râul Draghiște

Spot: Râul Bîc

Spot: Râul Răut

 • Emisiuni TV:

Postul de televiziune 10TV:„Nistrul, în pericol din cauza Ucrainei”

Postul de televiziune MediaTV Cimișlia, emisiunea „Ora Eco”: „Gestionarea resurselor acvatice”

Postul de televiziune MediaTV Cimișlia: „Expoziția fotografică „Apele Moldovei”

Postul de televiziune MediaTV Cimișlia: „Conferința regională „Starea regională a resurselor acvatice din regiunea de sud a Republicii Moldova”

Postul de televiziune TVR Moldova, emisiunea „Conexiuni” – Invitatul emisiunii, Alecu Reniță

 • Materiale și produse de vizibilitate:

Calendar 2019: „ Râurile Republicii Moldova”

Pliant: Râurile Republicii Moldova

Pliant: Ecosistemele de apă: bunăstare, dezvoltare socială și economică

Pliant: Pentru ape curate și oameni sănătoși

Broșură: Bune practici agricole pentru reducerea impactului asupra resurselor de apă

Semn de carte: Râul Ciuhur

Semn de carte: Râul Ialpug

Semn de carte: Râul Ichel

Semn de carte: Fluviul Nistru

Semn de carte: Râul_Prut

Semn de carte: Râul Racovăț

Semn de carte: Râul Răut