Atelier de lucru privind conservarea și protecția peisajului terestru

IMG_6422În data de 21 septembrie 2017, Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat un atelier de lucru cu genericul “Necesitatea creării și ajustării cadrului legislativ privind protecția și conservarea peisajului terestru”. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic, organizații de mediu și activiști în domeniul protecției și conservării biodiversității. Scopul atelierului de lucru a fost de a evalua situația curentă privind conservarea și protecția peisajului terestru în Republica Moldova, precum și de a formula, în rezultatul dezbaterilor , recomandări privind crearea și ajustarea cadrului legislativ de referință.

La atelierul de lucru au fost prezentate comunicări pe următoarele subiecte:

-        Protecția și conservarea peisajului terestru în Republica Modova – viziunea Mișcării Ecologiste din Moldova privind situația actuală și necesitatea de a îmbunătăți gradul de protecție a peisajului terestru;

-        Dinamica şi starea ecologică actuală a peisajelor în Republica Moldova;

-        Protecția și conservarea peisajului terestru în Republica Moldova – aspecte legislative;

-        Arboricultura ornamentală și arhitectura peisajeră în Republica Moldova.

Recomandările formulate la atelierul de lucru urmează a fi discutate suplimentar la evenimentele ce vor fi organizate în cadrul proiectului pentru a fi, în final, incluse într-un document de poziție privind protecția și conservarea peisajului terestru.

Acest atelier de lucru a fost primul eveniment din seria de activități dedicate protecției și conservării peisajului desfășurate în cadrul proiectului “Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”, realizat de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu suportul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD. Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți pe pagina proiectului: http://mem.md/proiectul-comunitate-responsabila-peisaj-terestru-conservat/