Dezbateri publice referitor la modificarea Legii regnului animal

Pe data de 26 iulie 2016, la Comisia parlamentară pentru administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice au avut loc dezbateri publice privind modificările aduse Legii regnului animal (nr.439-XIII din27 aprilie 1995). Au fost analizate 2 proiecte de lege menite să modifice și să completeze legea respectivă, sub auspiciile armonizării legislației naționale la cea a Uniunii Europene și a Directivelor-Cadru.

Proiectele de legi menite să modifice/completeze cadrul legislativ existent au fost prezentate de către Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului. La această ședință de dezbateri au participat și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de mediu – Mișcarea Ecologistă din Moldova, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova, Eco-Tiras, Societatea Vânătorilor și Pescarilor. Discuțiile s-au axat pe reglementarea activității Societății Vânătorilor și Pescarilor și pe conservarea biodiversității prin monitorizarea atentă a vânătorii. Primul proiect de lege cuprindea modificări aduse punctului 5 din Anexa 1 a Legii regnului animal,  reglementând fondul de vânătoare prin enunțul „Orice activitate cinegetică pe terenul proprietate privată se efectuează doar cu consimțământul în scris al proprietarului, al asociației de proprietari, sau al persoanei special mandatate de aceștia. Terenurile proprietate privată ai căror proprietari nu permit efectuarea vânătorii și a măsurilor de gospodărire cinegetică e exclud din terenurile de vânătoare”.  Al doilea proiect propunea completări la articolele 2, 12, 14 16, 29, 48, precum și modificări în cadrul anexelor 1 și 3 ale prezentei legi, menite să instituie statutul de arii de protecție specială avifaunistică a 3 sit-uri Ramsar din țară (Unguri-Holoșnița, Prutul de Jos, și Nistrul Inferior), precum și interzicerea alicelor de plumb la vânătoare, a armelor semi-automate, și înlocuirea termenului de „Societate” cu cuvântul „asociații”.

Drept rezultat, s-a decis formarea unui grup de lucru care să supervizeze felul în care modificările propuse sunt aprobate și să asigure integrarea sugestiilor ulterioare în forma finală a Legii completate.

Prezentă la dezbateri, Mișcarea Ecologistă din Moldova și-a declarat susținerea modificărilor propuse Legii regnului animal, propuse de Ministerul Mediului, accentuând necesitatea protecției speciilor sălbatice. De asemenea, au fost distribuite informații publicate în cadrul proiectului „Conservarea biodiversității în Valea Prutului de Mijloc”, care conțin date referitoare la eforturile de conservare a biodiversității zonelor umede din rezervația „Pădurea Domnească”, inclusiv revista „Natura”, în paginile căreia se anunță despre prioritățile autorităților din România și Republica Moldova în vederea instituirii unui parc transfrontalier în Valea Prutului de Mijloc.