Grădiniță dotată cu echipament eficient de asigurare a energiei

Proiectul „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice – REEPB” prevede o serie de lucrări de reabilitare şi construcţii la grădinița nr. 11 „Licurici” din Ungheni, care vor permite o economie semnificativă la întreținerea acestei instituții şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO 2 ) pînă la 100%.

Astfel, va fi construită o centrală geotermală care va asigura agentul termic al grădiniţei de la căldura pămîntului. Energia electrică va fi oferită de panourile solare fotovoltaice instalate pe acoperişul grădiniţei. Pentru a asigura eficienţa energetică a lucrărilor menţionate, în proiect este prevăzută termoizolarea cu materiale de înaltă calitate a tuturor pereţilor exteriori ai clădirii.

Prin intermediul proiectului, grădiniţa va beneficia şi de lucrări secundare de reparaţie a sistemelor inginereşti din subsol, a sistemelor de încălzire şi iluminare. Proiectul va îmbunătăţi condiţiile de cazare şi educare a peste 375 de copii şi 56 de angajaţi din grădiniţă, iar datorită parcului de panouri fotovoltaice grădiniţa va putea livra energie electrică și localităţii.