Importanța indicațiilor protejate analizată în cadrul seminarului național „Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor”

În perioada 6-7 iunie, la Chișinău, s-a desfășurat seminarul național „Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor”, organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) și în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Scopul evenimentului a fost de a promova utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală (mărci comerciale, design industrial, indicații geografice, alte semne distinctive) în calitate de instrumente pentru dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivității la export a produselor și serviciilor autohtone.

La seminar au participat agenți economici, reprezentanți ai întreprinderilor, inclusiv din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, precum și specialiști AGEPI și ai instituțiilor publice de profil: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), precum și Mișcarea Ecologistă din Moldova – o organizație care contribuie prin proiectele proprii la dezvoltarea conceptului de „indicații protejate”.

Evenimentul a debutat cu o introducere în subiectul seminarului, efectuată de către Octavian Apostol, directorul general AGEPI, Tudor Olaru, președintele interimar al Camerei de Comerț și Industrie, și Violeta Ghețu, expert internațional în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, Sectorul branduri și design.

Discuțiile în care s-au angajat participanții la seminar s-au axat pe protecția mărcilor, desenelor și modelelor industriale și a indicațiilor geografice în Republica Moldova din perspectiva cadrului juridic național și a procedurilor aplicabile. Tot aici s-a discutat și despre  rolul acestor semne distinctive în promovarea imaginii întreprinderii, inclusiv recomandări practice privind elaborarea și utilizarea mărcii și a designului industrial pentru promovarea unei afaceri de succes Ulterior s-a analizat cadrul internațional de protecție a mărcilor, designului și indicațiilor geografice (sistemele de la Madrid, Haga și Lisabona).  Experții internaționali prezenți la eveniment, Violeta Ghețu, jurist, Sectorul branduri și design, OMPI și Liliana Badea, șef Birou mărci și indicații geografice, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România, au prezentat cele mai bune practici internaționale și europene, ce țin de înregistrarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală de către întreprinderi de cadrul internațional de protecție a mărcilor

Discuțiile au continuat în ziua următoare a seminarului, axându-se pe rolul indicațiilor geografice ca instrument de promovare a produselor tradiționale cu origine și calitate determinate și pe aspectele teoretice și practice ale procesului de omologare și verificare a respectării cerințelor caietelor de sarcini și controlul calității produselor cu indicație geografică. La acest s-a vorbit despre instrumentele de promovare a produselor cu origine și calitate determinate, inclusiv prin mărci de certificare și colective. În acest sens, s-au adus exemple concrete și studii de caz din Republica Moldova de indicații geografice și denumiri de origine: Divin (rachiu de vin învechit, a cărui arie geografică pentru producere se extinde pe întreg teritoriul geografic al Republicii Moldova), Ceai de Zăbriceni (arie geografică – satul Zăbriceni, raionul Edineț), Agriș de Mărinci (arie geografică – satul Mărinci, raionul Nisporeni), Brânză de Popeasca (cuprinde localitățile plasate în vecinătate cu satul Popeasca atât din raionul Căușeni, cât și din raionul Ștefan Vodă), Ciumai (arie geografică – satele Vinogradovca, Ciumai, Chirilovca și Mirnoi din raionul Taraclia), Romănești (arie geografică – satele Romănești, Rădeni, Zamciogi din raionul Strășeni), Dulceață din petale de trandafir (orașul Călărași) și Rachiu de caise de Nimoreni (arie geografică – satul Nimeroni, raionul Ialoveni).

Succesul și recunoașterea ultimelor două indicații geografice sintetizează eforturile întreprinse de Mișcarea Ecologistă din Moldova pe parcursul anului trecut prin intermediul proiectului „Rute culinare în Republica Moldova – înregistrarea și promovarea produselor locale și regionale din raionul Călărași”. Acest proiect, implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Politicilor din Polonia si partenerii săi locali: Mișcarea Ecologistă din Moldova și Casa Părintească, cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe din Polonia prin Programul Polish Aid, și-a propus drept scop încurajarea ONG-urilor și a autorităților locale să stabilească parteneriate durabile care ar facilita procesul de înregistrare a produselor regionale/locale. Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta zona rurală Călărași, prin înregistrarea și promovarea produselor regionale/locale, dar și pentru a promova patrimoniul culinar și natural al Republicii Moldova, contribuind la creșterea interesului turiștilor pentru regiunea Călărașilor.

IMG_7059

IMG_7059

IMG_7097

IMG_7120