„Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu” – sesiune de instruire la Bălţi

     Marți, 31 martie 2015, Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat o sesiune de instruire pe tema „Monitorizarea proceselor decizionale”, desfășurată în cadrul proiectului „Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”, susținut de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și de Uniunea Europeană.

  Evenimentul a avut loc la Bălți, în incinta Universității „A. Russo” şi a întrunit reprezentanți ai mai multor organizații neguvernamentale din regiunea de nord a țării (Bălţi, Glodeni, Făleşti, Soroca, Sângerei), inclusiv membri ai Coaliției de Mediu Nord.

    Pe parcursul sesiunii au fost discutate aspecte legate de scopul și importanța monitorizării politicilor publice, cu accent pe sectorul de mediu. De asemenea, a fost scoasă în evidență necesitatea implicării societății civile în procesul decizional la toate nivelele, identificând, cu ajutorul participanților, beneficiile unei monitorizări din partea societăţii civile a politicilor publice, responsabilităţile autorităților privind buna desfășurare a procesului decizional. Participanții au fost interesați de aspectele legislative ale monitorizării și de modalitățile prin care pot exercita presiune asupra instituțiilor decidente. Pe lângă exemple concrete de participare şi monitorizare, participanţii au aflat și de sursele de informare necesare monitorizării, mijloacele de colectare și interpretare a documentelor de politici și canalele de comunicare cu autoritățile.

    O atenție deosebită a fost acordată rezultatului final al procesului de monitorizare – în ce măsură impactul implicării publice în procesele decizionale poate avea succes și cum se poate cuantifica acest succes (îmbunătățirea calității în ceea ce privește colaborarea cu instituțiile statului, felul în care sugestiile venite din partea societății civile se reflectă în documentele finale elaborate, maniera în care deciziile luate cu participarea publicului se reflectă în rezultatul așteptat).

    Sesiunea de instruire de la Bălți este prima din șirul de evenimente de acest fel organizate de Mișcarea Ecologistă din Moldova, urmând a fi a desfăşurate sesiuni similare și în orașele Cahul (pentru regiunea de sud a țării) și Chișinău (regiunea centru).