Ratificarea Convenției Minamata în Republica Moldova

La data de 5 aprilie 2017 Ministerul Mediului din Republica Moldova a organizat o conferință de presă dedicată ratificării Convenției de la Minamata privind mercurul și finalizării proiectului GEF/UNEP „Evaluarea iniţială privind implementarea Convenţiei Minamata cu privire la Mercur în Republica Moldova”.

Această conferință a fost deschisă de către Valeriu Munteanu, ministrul Mediului, alături de Giovanna Chiodi Moiré, reprezentantă UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu). Valeriu Munteanu a declarat că Republica Moldova și-a demonstrat angajamentul de a promova inițiativa globală de reducere a impactului mercurului asupra mediului și sănătății umane prin votarea proiectului de ratificare a Convenției de către Parlament la data de 30 martie 2017. Mai mult decât atât, ministrul Mediului a anunțat că de la 1 ianuarie 2021 va fi interzis importul, plasarea pe piață și exportul de produse cu adaos de mercur, printre acestea numărându-se lămpile fluorescente și termometrele cu mercur. Seriozitatea guvernului Republicii Moldova a fost apreciată de către reprezentanta UNEP, care și-a exprimat speranța că și alte țări vor urma exemplul Republicii Moldova și vor ratifica Convenția până în iunie 2017, astfel ca în septembrie același an să fie organizată prima Conferință a părților semnatare, unde să se discute probleme comune în legătură cu procesul de demercurizare. Ministrul Mediului a adăugat că semnarea și ratificarea Convenției de la Minamata de către Republica Moldova într-un interval de timp atât de scurt (prima țară din Europa Centrală și de Est) îi va oferi posibilitatea de a fi board-ul acestei Convenții (comitet de conducere) și să se implice în procesul decizional.

conferinta1

Conferința a continuat cu prezentarea rezultatelor proiectului „Evaluarea iniţială privind implementarea Convenţiei Minamata cu privire la Mercur în Republica Moldova”. Tatiana Țugui, managera Oficiului „Prevenirea Poluării Mediului” din cadrul Ministerului, a prezentat cronologia și desfășurarea activităților planificate pentru atingerea obiectivelor propuse. În acest sens, la o primă etapă au fost evaluate și cuantificate sursele de poluare cu mercur, după care s-a evaluat cadrul legislativ și instituțional pentru prevenirea și controlul poluării cu mercur. Adițional, a fost evaluată infrastructura de gestionare a mercurului.

În cadrul primei activități, de evaluare și cuantificare a surselor de poluare cu mercur, s-a stabilit cantitatea produselor plasate pe piața internă a Republicii Moldova care conțin mercur (tuburi fluorescente, baterii și acumulatori, dispozitive de măsurare). În acest context, s-a ajuns la cifra de 2 milioane de lămpi și becuri cu conținut de mercur (lămpi fluorescente, lămpi cu vapori de mercur, lămpi cu vapori de sodiu, lămpi ultraviolete, etc.) importate în Republica Moldova pe parcursul anului 2014. De asemenea, în același an au fost procurate 180 000 termometre medicale și aproximativ 15 tone de baterii cu conținut de mercur.

Aceste produse reprezintă o problemă de mediu în contextul în care se sparg sau se distrug, eliberând mercurul conținut, sau sfârșesc printre deșeuri comune, unde sunt tratate necorespunzător. Din acest motiv, Ministerul Mediului și-a propus să reducă mercurul, în special din deșeuri, dezvoltând infrastructura necesară pentru demercurizare (înființarea unui Centru de depozitare care să corespundă normelor de siguranță).

De asemenea, cu ajutorul UNEP, a fost editat și publicat un Ghid pentru identificarea și cuantificarea emisiilor de mercur prin abordarea metodologică, într-o versiune adaptată la circumstanțele naționale. Această publicație a fost elaborată pentru a oferi un suport metodologic în vederea pregătirii primului inventar național al emisiilor de mercur în Republica Moldova. Oficiul Prevenirea Poluării Mediului a pregătit și un inventar național al emisiilor de mercur în Republica Moldova pentru anul de referință 2014, care a permis actualizarea informațiilor cu privire la emisiile de mercur la nivel național, să formuleze necesitățile și să definească beneficiile rezultate din ratificarea și punerea în aplicarea Convenției de la Minamata. Pe lângă aceste publicații, în cadrul proiectului au fost editate și distribuite numeroase broșuri, pliante și buletine informative care au scop sensibilizarea întregii comunități cu privire la problema mercurului.

Sursele si impactul mercurului pentru corpul uman-page-001

În viitorul apropiat, Ministerul Mediului propune, în colaborare cu alte ministere, desfășurarea acțiunilor de pilotare în cadrul organizațiilor publice/de stat cu privire la eliminarea progresivă a anumitor tipuri de produse cu mercur și oferirea instituțiilor publice a alternativelor rentabile fără mercur sau cu conținut redus de mercur. În acest sens, este prevăzută eliminarea progresivă a termometrelor cu mercur în centrele de sănătate publică cu alternative disponibile; înlocuirea lămpilor fluorescente compacte (CFL) din cadrul instituțiilor cu LED – uri și a iluminatului stradal cu conținut de mercur cu alternative fără mercur; eliminarea produselor cu conținut de Hg prin intermediul Centrului de gestionare a deșeurilor periculoase, care urmează să fie creat conform prevederilor art. 62 din Legea privind deșeurile, cu dotarea unei linii de demercurizare și depozitare temporară a deșeurilor de mercur.

Rațiunile financiare care stau la baza înlocuirii produselor pe bază de mercur au fost explicate de către Ion Cozma, director-adjunct în cadrul Agenției Pentru Eficiență Energetică. El a subliniat faptul că Republica Moldova nu produce surse de iluminat, mizând doar pe importuri, și din acest motiv este foarte ușor de optat pentru un alt tip de iluminat care să nu conțină mercur. Deși în aparență lămpile de tip LED sunt mai scumpe, eficiența și durata acestora în comparație cu lămpile fluorescente compacte se simte pe o perioadă de 10 ani, răscumpărându-se în totalitate investiția și permițând economia financiară în instituțiile care optează pentru această alternativă.

Întrucât o mică parte din emisiile de mercur în atmosferă se datorează producerii de ciment, Oxana Erșov de la Lafarge Ciment (Moldova) SA a prezentat audienței politica acestei companii în vederea reducerii emisiilor de mercur în procesul de producție a cimentului. Potrivit doamnei Erșov, firma Lafarge Ciment a investit în consolidarea unui coș central prin care se evacuează emisiile, precum și achiziționarea aparatelor care monitorizează intrările și ieșirile de mercur în fiecare zi. Politica firmei se axează într-o mare măsură pe minimizarea ieșirilor de mercur din atmosferă, testând în permanență metode noi care începând cu anul 2015 au început să dea rezultate (din ce în ce mai puține emisii).

Elena Zubcov, specialist în cadrul Institutului de Zoologie al AȘM și reprezentant al organizației Ecotox, a prezentat rezultatele un studiu științific desfășurat în perimetrul lacului de acumulare de la Cuciurgan. Potrivit rezultatelor studiului, conținutul de mercur din mușchii speciilor de pești care populează acest bazin acvatic este ridicat în comparație cu cei care populează alte ape de suprafață (fluviul Nistru în amonte), concentrația fiind vizibil mai mare la peștii răpitori (cei situați la capăt de lanț trofic). Oleg Bogdevici de la Institutul de Chimie a prezentat metodele și analizele efectuate pentru depistarea mercurului în anumite produse și medii în cadrul laboratoarelor acreditate ISO de la Institutul de Chimie. Gheorghe Țurcanu de la Centrul Național de Sănătate Publică a prezentat rezultatele evaluării concentrației de mercur în obiectele de mediu și produsele alimentare, insistând pe pașii ce urmează pentru completarea lacunelor din cadrul datelor statistice.

Conferința s-a încheiat cu prezentarea raportului Național MIA de către Tatiana Echim, expert EPPO. Puteți urmări on-line desfășurarea întregii conferințe pe acest link.

 Proiectul GEF/​UNEP ”Evaluarea inițială privind implementarea Convenției Minamata cu privire la Mercur în Republica Moldova” este realizat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu și are drept scop realizarea procesului de evaluare inițială a implementării Convenției Minamata cu privire la Mercur în Moldova, pregătirea platformei pentru ratificarea Convenției și consolidarea capacităților naționale pentru a îndeplini obligațiile de raportare și alte obligații în temeiul Convenției. Acest proiect este implementat de către Ministerul Mediului prin intermediul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului, în coordonare cu alte ministere relevante.

Puteți afla mai multe despre acest proiect și despre activitatea Oficiului Prevenirea Poluării Mediului pe site-ul www.eppo.md