STRATEGII DE MEDIU MAI BUNE ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

În Chișinău ar putea fi implementate mai multe strategii de mediu. Cu o serie de idei în acest sens au fost propuse de către Asociația Obștească Mișcarea Ecologistă Urbană în cadrul unei dezbateri cu reprezentanți a organizațiilor obștești dar și de mediu locale.

 Președintele Asociației Mișcarea Ecologistă Urbană, Vladimir Garaba, prezintă un set de idei de  documente strategice  care ar fi necesare pentru o mai bună guvernare de mediu.  Astfel,  ca starea mediului din orașul Chișinău să aibă o pondere mai mare, ar fi necesar  o strategie de gestionare a spațiilor verzi, un plan de adaptare la schimbările climatice dar și un plan de siguranță a apei și plan de acțiuni „Mediul și sănătatea în relație cu transportul.

De asemenea, acesta mai vine cu propunerea ca mai multe documente a strategiilor existente să fie revăzute și actualizate. Iar Programul municipal de gestionare a deșeurilor solide 2005; Planul Urbanistic General 2007; Strategia de securitate ecologică; Strategia de dezvoltare a transportului urban dar și Planul municipal sănătatea în relație cu mediul, sunt câteva strategii care necesită imediata actualizare din partea autorităților de mediu.

În urma discuțiilor, reprezentanții societății civile au specificat că la elaborarea documentelor strategice trebuie să se implice structurile municipale, Urban – Proiect dar și ONG-urile care să monitorizeze elaborarea strategiilor și să participe în procesul de implimentare. Iar principalii finanțatori în acest sens ar putea fi Agenția Națională pentru Dezvoltare Durabilă (PNUD); Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD); Fondul Ecologic Național (FEN); Fondul Ecologic Municipal (FEM); dar și bugetul local, a mai spus Vladimir Garaba.

Atelierul de lucru „Strategiile de mediu ale municipiului Chișinău” a fost desfășurat în cadrul proiectului ”Monitorizare pentru o bună guvernare” implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova.