Proiectul “Abordare unitară la nivel de Bazin Hidrografic Prut pentru Reducerea Nutrienţilor şi Cooperare Transfrontieră”

Coordonator de proiect:
Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi  (ECCG) România
Partener de proiect:
Mişcarea Ecologistă din Moldova (MEM)
Durata:
18 luni ( octombrie 2004- martie 2006)
Finanţatori:
Centrul Regional de Protecţia Mediului pentru Europa Centrala şi de Est (REC)
în numele Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Facilitatea Globala de Mediu (GEF)
Colaboratori:
Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul, Moldova ; Agenţia Regională de Protecţia Mediului, Galaţi
Consiliile judeţelor Botoşani, Bacău, Galaţi ; Comitetul de Bazin Prut-Bârlad, Direcţia Apelor Prut Iaşi ; Centrul de Cooperare Transfrontieră a Euroregiunii Dunărea de Jos, Cahul ; Centrul de Informare şi Industrie Ecologică Cahul
Scopul:
Facilitarea unei abordări regionale, transfrontiere, care să permită implicarea tuturor factorilor interesaţi; să asigure un proces transparent şi participativ de realizare a Planului pentru Managementul BH Prut*, plan realizat de către experţi guvernamentali, în conformitate cu Directiva Cadru pe Apă a UE.
Obiectivele proiectului:

Creşterea gradului de conştientizare a publicului larg privind efectul negativ pe care nutrienţii şi  alte substanţe toxice îl au asupra ecosistemelor şi sănătăţii umane, în BH Prut, atât în România, cât şi în Moldova.
Asigurarea accesului la informaţie – modalităţi de evitare şi reducere a nutrienţilor şi a substanţelor toxice, de exemplu: cele mai bune practici agricole, compost, utilizarea îngrăşământului, sisteme simple de tratare a apei uzate etc.
Sprijinirea politicilor de reducere a nutrienţilor prin implementarea în zonele pilot selectate a unor măsuri adecvate, concrete.
Organizarea unui forum alcătuit din experţi din administraţie, industrie, ştiinţă şi sectorul non-guvernamental, care să funcţioneze ca reţea transfrontieră de informare în România şi Republica Moldova; pe măsură ce grupul de experţi dezvoltă planul pentru Managementul BH Prut.
Îmbunătăţirea comunicării şi cooperării dintre structurile guvernamentale din România şi Moldova, pentru a integra informaţiile strânse despre nutrienţi şi substanţe toxice în planurile de dezvoltare a regiunii BH Prut.
Activităţile principale
Conştientizarea şi diseminarea informaţiei prin mass-media (articole în presa scrisă, emisiuni radio, emisiuni la posturile TV locale şi regionale) şi alte metode de distribuire a informaţiei către publicul larg („fluturaşi”, pliante despre nutrienţi, CD-uri de educaţie ecologică etc.);
Activităţi de lobby şi campanii publice ( autorităţile locale trebuie să implice grupările interesate şi publicul larg); participare publică (implicarea comunităţilor locale);
Educaţie ecologică şi instruire (organizarea de întâlniri, seminare şi workshop-uri pentru autorităţi locale şi fermieri);
Lucru în reţea şi parteneriat  (organizaţii şi agenţii din domeniul apei, agriculturii, Inspectoratul de Sănătate Publică, consiliile locale şi judeţene, reţele de ONG-uri, Euroregiunea Dunării de Jos, Asociaţiile Prutului Superior, Proiectul Controlul Poluării în Agricultură etc.);
Monitorizare interactivă a proiectelor pilot; cercetare aplicată simplă pentru procesarea datelor şi a informaţiilor recente despre cele mai bune tehnici;
Actualizarea inventarelor din zone critice (care prezintă o mare cantitate de nutrienţi).
Activităţile planificate se desfăşoară la nivel naţional/local şi transfrontier. Activităţile naţionale se concentrează pe conştientizare publică, diseminare de informaţii şi cunoştinţe, dar şi pe acţiuni concrete în zonele pilot.