Proiectul „Crearea reţelei informaţionale MEM EcoNet”

 Scopul proiectului
MEM prin proiectul “EcoNet” şi-a propus crearea unei reţele informaţionale ecologice republicane la care vor fi conectate eşalonat 10 filiale care vor reprezenta centrele judeţene. Pe lângă circulaţia non-stop a informaţiei, paralel se va lucra la:

  •     crearea bazei de date pe domenii la nivel republican şi judeţean;
  •     sensibilizarea şi conştientizarea populaţiei la problemele de mediu;
  •     crearea unui sistem de supraveghere publică a implementării şi respectării legislaţiei de mediu;
  •     participarea publicului la luarea deciziilor ce vizează mediul şi tezaurul natural – cultural, discutarea, aprobarea sau dezaprobarea proiectelor şi tehnologiilor cu impact asupra naturii;
  •     implicarea publicului la expertiza obştească a proiectelor şi activităţilor economice, iniţierea de cercetări ecosociologice şi referendumuri locale şi naţionale în probleme de mediu;
  •     asigurarea informaţională şi documentară de la centru în teritoriu şi din teritoriu la centru despre activitatea desfăşurată de membrii şi organizaţiile Mişcării şi a altor ONG-uri de mediu;

Obiectivul principal îl constituie crearea şi funcţionarea reţelei (network) informaţionale în interiorul întregii MEM, realizând prin aceasta informarea operativă a ONG din teritoriu. Aceasta va conduce la:
- Selectarea, sistematizarea şi difuzarea informaţiei la nivel local şi republican cu participarea directă a populaţiei;
- Dezvoltarea în fiecare ecosistem din Moldova a reţelei neguvernamentale pentru a primi informaţia cu privire la situaţia mediului înconjurător şi a nerespectării legislaţiei de mediu de la populaţie;
- Dezvoltarea instituţională legată de facilitarea comunicării, colaborării şi parteneriatului între organizaţiile teritoriale ale MEM şi alte organizaţii neguvernamentale de mediu, autorităţi publice, mass-media, specialişti, oameni de afaceri şi publicul larg, în vederea rezolvării problemelor existente.

Finanţatori: REC-Moldova, Fondul Ecologic Naţional.