Proiectul “Cunoaşte şi îngrijeşte râurile şi râuleţele mici din R. Moldova”

 Scopul prezentului proiect este de a crea condiţii pentru începutul unei responsabilităţi ecologice comune a tuturor localităţilor situate în bazinul hidrografic al unui râu, indiferent de dimensiunea BH, de a contribui la conştientizarea populaţiei, îndeosebi a tinerei generaţii şi autorităţilor locale cu privire la  protejarea resurselor acvatice din R. Moldova, de a furniza şi informaţie şi imagine care vor contribui la o creştere a eficienţei educării şi informării populaţiei şi, în special, a generaţiei tinere în spiritul cunoaşterii şi îngrijirii râurilor şi a râuleţelor mici de pe teritoriul R. Moldova, a păstrării frumuseţilor naturale din BH al râului, a stimulării iniţiativelor şi activităţilor ecologice  legate de păstrarea şi îngrijirea cursurilor de apă de pe moşia satelor riverane.

Parteneri

Filialele teritoriale MEM
Şcolile din BH a râurilor selectate
Direcţiile de învăţământ raionale
Instituţiile de învăţământ din republică
Consiliile raionale şi Primăriile
Autorităţile Publice Centrale şi raionale de Mediu
ONG-uri raionale şi locale, indiferent de profil