Proiectul „Evaluarea stării ecologice în bazinele afluenţilor râului Prut în partea de Nord-Vest al Republicii Moldova”

 Acest proiect a fost realizat de către REC Moldova în cooperare cu Mişcarea Ecologistă din Moldova, susţinut financiar de Comisia Uniunii Europene.

Scopul principal al proiectului a fost de a intensifica sensibilizarea ecologică a populaţiei din localităţile situate în bazinul rîului Prut şi în bazinele afluenţilor lui, mai ales în privinţa problemelor ce ţin de protecţia apelor. Proiectul a presupus de asemenea iniţierea unui studiu al căilor de implementare a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu adoptat la Kiev în anul 2003.

Proiectul a avut următoarele obiective:

 • Evaluarea stării ecologice a afluenţilor râului Prut din nordul Republicii Moldova;
 • Evaluarea şi descrierea patrimoniului natural, istoric şi cultural din această regiune;
 • Organizarea pentru publicul larg a unor seminare informative despre actualele probleme ecologice care afectează calitatea apei şi implicit sănătatea populaţiei;
 • Publicarea şi distribuirea materialelor informative (pliante, broşuri etc.) despre rezultatele proiectului şi editarea unei lucrări de sinteză despre starea ecologică a afluenţilor Prutului din nordul ţării şi patrimoniul natural, cultural şi istoric al regiunii date;
 • Elaborarea unui studiu privind următoarele activităţi de implementare a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu.

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului:

 • Au fost organizate 7 expediţii ecologice de-a lungul râuleţelor Larga, Vilia, Lopatnic, Draghişte, Racovăţ, Ciuhur şi Camenca – toate fiind afluenţi ai Prutului;
 • A fost efectuată inventarierea surselor de poluare şi evaluarea stării ecologice actuale a monumentelor naturale şi a ariilor protejate din bazinele râurilor menţionate;
 • S-a efectuat analiza chimică a apei din afluenţii Prutului din regiunea implementării proiectului;
 • S-au identificat speciile pe cale de dispariţie din flora şi fauna bazinelor afluenţilor Prutului;
 • S-a selectat informaţia despre eventualele rute eco-turistice şi despre cele mai atractive locuri pentru turişti din regiunea respectivă;
 • La şcolile din regiune au fost organizate expoziţii de cărţi cu tematică ecologică în cadrul cărora populaţiei băştinaşe i s-a oferit literatură de specialitate;
 • A fost iniţiat un studiu despre posibilităţile de implementare a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu în Republica Moldova (prin organizarea unui seminar naţional despre implementarea Protocolului menţionat)

În afară de aceasta, proiectul a contribuit la sensibilizarea ecologică a populaţiei prin intermediul următoarele publicaţii:
- pliante informative despre fiecare râuleţ investigat în cadrul proiectului (harta râului, descrierea comunităţilor învecinate, a stării ecologice a monumentelor naturale, arhitecturale şi istorice situate în regiunea dată) care au fost distribuite populaţiei băştinaşe;
- albumul „Moldova Pitorească” a fost elaborat în cadrul proiectului;
- lucrarea analitică despre rezultatele proiectului „Valea Prutului de Jos”.