Proiectul “Perlele Nistrului 2003”

 Finanţator: REC-Moldova

Scopul proiectului: Conştientizarea publicului cu privire la valoarea patrimoniului natural şi cultural-istoric din bazinul Nistrului, creşterea participaţiei publice în valorificarea potenţialului ecoturistic al acestui patrimoniu. Proiectul şi-a atins scopul am desfăşurat expediţia ecoturistică, am implicat tineri din aceste localităţi în activităţile noastre, am organizat întruniri cu Autorităţile Publice Locale, cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ şi sperăm ca în viitor să ne întoarcem acolo şi să fim întâlniţi de adevăraţii stăpâni şi gospodari.

Realizări:
Expediţia “Perlele Nistrului 2003” a demarat la 16 august cu întrunirea de la sediul Mişcării Ecologiste din Moldova la care au participat dl Alecu Reniţă, preşedintele MEM, dl Andrei Conişescu, preşedintele Comisiei parlamentare pentru ecologice şi dezvoltarea teritoriului, reprezentanţi ai Centrului Regional de Mediu, reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu, la fel au fost prezenţi părinţii tinerilor.
Traseul a fost Naslavcea – Otaci – Călărăşeuca – Arioneşti – Rudi – Tătărăuca-Nouă – Holoşniţa – Cosăuţi – Soroca.

Rezultatele proiectului
Am completat baza de date a obiectivelor cu valoare ecoturistică din bazinul Nistrului.
Au participat la această expediţie tineri din localităţile Naslavcea şi Rudi, au fost implicaţi în toate activităţile noastre. Am convenit să organizeze organizaţii neguvernamentale locale. Împreună i-am ajutat să elaboreze proiecte de amenajare a monumentelor naturale din preajma localităţilor. Primarii şi directorii de şcoli din aceste localităţi vor susţine grupurile de tineri care se vor constitui.
Peste 60 de tineri au participat la această expediţie, care nu au rămas indiferenţi de starea monumentelor naturale din R. Moldova. Întrunirile cu Autorităţile Publice Locale şi cu instituţiile de învăţământ, populaţia de acolo au avut un mare succes. Avem propuneri de a-i ajuta să constituie ONG-uri de mediu în localităţile Naslavcea şi Rudi.
Suntem siguri că după plecarea noastră de acolo atitudinea autorităţilor locale faţă de starea actuală a monumentelor naturii şi a ariilor protejate din regiune s-a schimbat, au înţeles importanţa acestor obiective.
Am marcat traseul principal şi alte trasee mai mici care vor fi valorificate.

Mediatizarea proiectului
Proiectul „Perlele Nistrului 2003” a fost mediatizat prin intermediul radioului naţional şi local, în presa scrisă naţională şi locală. A fost editat un ghid cu acelaşi nume, care a fost difuzat tuturor participanţilor şi organizatorilor. Pe toată perioada desfăşurarea expediţiei ecoturitice “Perlele Nistrului 2003” a fost mediatizată la radioul naţional: emisiunile “Eco-Terra” şi “Meridian Turistic”, „Ora copiilor”, la televiziunea locală din oraşul Soroca au fost editate articole în revista “Natura”.