Impactul antropic asupra ariilor naționale protejate

În conformitate cu Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, există 12 categorii de arii naturale protejate de stat, printre care rezervaţii ştiinţifice, naturale, peisajere, ale biosferei, parcuri naţionale, monumente ale naturii, grădini dendrologice, zoologice, zone umede ş.a.
Majoritatea acestor arii se confruntă cu acute probleme ecologice, cele mai multe fiind cauzate și amplificate de factorul uman. Conservarea și gestionarea corectă a acestor zone este îngreunată din cauza lacunelor în cadrul instituţional, dar și din cauza nerespectării regimului de protecţie în majoritatea ariilor naturale (braconaj, pescuit ilegal, defrișări, exploatarea resurselor subsolului, exploatarea agricolă a terenurilor, suprapășunat).

De aceea, această rubrică este dedicată reclamațiilor, petițiilor și scrisorilor deschise menite să atragă atenția asupra problemelor grave din aceste areale protejate, și să determine autoritățile de mediu să găsească soluții.

2008 – „Orheiul Vechi”, o şansă istorică de a ajunge pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Scrisoare deschisa dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova.

2007 – Comunicat de presă referitor la problema construcţiei tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești

2007 – Demersul MEM către direcţia Căilor Ferate cu privire la tronsonul de cale ferată Giurgiulești – Cahul

2007 – Scrisoare deschisă către autoritățile Republicii Moldova din partea locuitorilor satului Giurgiulești, raionul Cahul

2006 – Scrisoare deschisă MEM privind Orheiul Vechi

2006 – Adresarea MEM către dl Vasile Tarlev cu privire la Orheiul Vechi

2006 – Declaraţia Mişcării Ecologistă din Moldova despre impactul dezastruos al companiei “REDECO LTD” asupra ecosistemului “Prutul de Jos”

2002 – Apel către autorităţi cu privire la monumentele naturale din valea Prutului de Mijloc