Starea ecologică a râurilor

Starea ecologică proastă a râurilor din țara noastră se datorează în principal poluării masive (utilizarea pesticidelor, chimicalelor, deversarea apelor menajere insuficient prelucrate de stațiile de epurare, deversarea gunoaielor solide, extrageri ilegale de nisip, prundiș sau petrol). Lipsa metodelor de presiune și lobby, care să stimuleze gradul de implicare din partea autorităților și a societății civile, contribuie  la înrăutățirea situației.

Mișcarea Ecologistă din Moldova a înaintat, în repetate rânduri, demersuri prin care se atrage atenția asupra problemelor râurilor, propunând soluții de compromis care să împace cerințele economice cu necesitățile ecologice ale acestor ecosisteme acvatice.

2015 – Demers din partea Mișcării Ecologiste în privința Gestionării bazinului râului Prut

2005 – Declaraţia cu privire la BH Prut, adoptată la conferinţa internaţională „ÎMPREUNĂ PENTRU UN PRUT CURAT”

2005 – Apelul participanţilor la Expediţia Ecologica „Lăpuşniţa – Un Râu Curat”

1996 – Apelul participanţilor la întrunirea naţională a ONG-urilor ecologiste pe marginea “Proiectului de protecţie a mediului pentru bazinul Dunării” în legătură cu proiectarea terminalului Giurgiuleşti