Anunţ pentru selectarea unei companii de audit

Asociaţia Obştească “Mișcarea Ecologistă din Moldova” invită companiile de audit să participe la concursul de selectare a companiei care va efectua auditul financiar al proiectului „Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”, contractul de grant nr. MDA/SGP/OP5/Y6/CORE/BD/2017/07, finanțat prin Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD. Termenii de referință pot fi descărcați aici

Auditul urmează să fie desfăşurat începând cu 5 aprilie 2019. Termenul de prezentare a Raportului de audit este 15 mai 2019.

Ofertele urmează a fi depuse până la 27 martie 2019, ora 16.00, în plicuri sigilate, la adresa: str. S.Lazo nr. 13, MD-2004 Chişinău. Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 1 aprilie 2019.

Ofertele care nu respectă condiţiile din anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:

Email: angela@mem.md – manager financiar Angela Rusu

tel. +373 799 93 229

mem@mem.md – coordonator proiect, Elena Scobioală

tel: +373 69650051