Atelier de lucru: Protecția și conservarea peisajului terestru – recomandări privind crearea, ajustarea și modificarea cadrului legislativ de referință

Pe data de 2.11.2017 Mișcarea Ecologistă din Moldova a organizat un atelier de lucru cu genericul „Protecția și conservarea peisajului terestru – recomandări privind crearea, ajustarea și modificarea cadrului legislativ de referință”. Atelierul a fost desfășurat în contextul proiectului Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat desfășurat de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu suportul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD.

Acest atelier de lucru a avut trei subiecte care au generat dezbateri și discuții:
- Reglementările privind peisajul în politicile și programele de dezvoltare spațială la nivel național (comunicator: Olga Serbinos, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului);
- Amenajarea teritoriului în contextul conservării peisajului – Studiu de caz: Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi (comunicator: Serghei Severin, Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii “URBANPROIECT”);
- Protecția mediului și dezvoltarea teritorială durabilă- cursuri universitare în cadrul disciplinelor de specialitate (comunicator: Ludmila Vârlan, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură).
Participanții la atelier au reprezentat instituțiile guvernamentale de resort (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Universitatea Tehnică a Moldovei (Facultatea de Urbanism și Ahitectură, oficiul Biodiversitate), Agenția Turismului a Republicii Moldova, INCP Urbanproiect Î.S.) și organizațiile non-guvernamentale interesate de subiectele discutate (Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, Centrul Național de Mediu, S.E. Biotica, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova, Centrul de Urbanism, Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, EcoContact).
Cei 14 participanți s-au implicat în dezbateri de ordin legislativ, juridic și procedural și au formulat recomandări menite să îmbunătățească cadrul legislativ care reglementează protecția și conservarea peisajului. Aceste recomandări, alături de cele formulate în nota informativă din cadrul atelierului “Necesitatea creării și ajustării cadrului legislativ privind protecția și conservarea peisajului terestru” (22.09.2017) vor fi incluse într-un document de poziție privind protecția și conservarea peisajului terestru.