Rezervația „Plaiul Fagului” – noi condiții pentru activități de educație ecologică

IMG_3968

Pe data de 12 octombrie 2018, Rezervația naturală „Plaiul Fagului” a inaugurat clădirea  Centrului  de Informare și Educație Ecologică „Rădenii Vechi”. Reconstrucția și crearea acestui Centru este realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului rural pe teritoriul raionului Ungheni prin utilizarea durabilă a resurselor naturale”, finanțat de Programul Polska Pomoc, Polonia. Proiectul este implementat de Fundaţia Padurii Romincka, Polonia şi Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, în colaborare cu Consiliul raional Ungheni şi Agenția pentru Dezvoltarea Regionala și Integrarea Europeana Ungheni. Potrivit administrației, reconstrucţia centrului a început în iunie 2017 şi a durat un an şi patru luni, costul proiectului fiind de 5 mln de lei. Rezervația a avut o contribuție de  10% la realizarea lucrărilor. Centrul va oferi oportunități pentru dezvoltarea potențialul turistic al Rezervației, prin crearea unor oferte informativ-ecologice interesante privind ecosistemele, flora și fauna rezervației, ciclul de viață a unei păduri.  În curând, în cadrul Centrului urmează să fie amenajată o sală pentru activități de informare, conferințe şi o mini-expoziţie a speciilor de plante, insecte şi animale care locuiesc în rezervație, inclusiv cele înscrise în Cartea Roșie. La fel, Centrul are 12 locuri de cazare.

Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” are o deosebită valoare turistică, iar în anul 2017 a fost vizitată de peste două mii de turişti, atît din ţară, cît şi de peste hotare. Pe teritoriul Rezervației este amenajat un traseu turistic, cu scopul promovării arboretelor cu fagi seculari (înălţimea 35 m, diametrul mediu peste 1m şi vîrste de peste 100 de ani). Lungimea traseului este de aproximativ 2,3 km şi poate fi parcurs în 2 ore (mai multe detalii despre traseul turistic găsiți aici: http://plaiulfagului.silvicultura.md/pageview.php?l=ro&idc=137&t=/Turism/Trasee-turistice&).

IMG_3987

Rezervația naturală „Plaiul Fagului” a fost creată la 12 martie 1992 în scopul conservarii, regenerării, redresării ecologice, studierii unuia dintre cele mai pitorești și mai reprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor. Suprafața totală a rezervației constituie 5642 ha, dintre care pădurile ocupa 4639 ha. Aria naturală este interesantă și atractivă din punct de vedere al complexului faunistic, adăpostind și asigurând condiții de viețuire și hrană pentru mai multe specii de mamifere, păsări și insecte (complexul entomofaunei este bine reprezentat în lunca văii Bîcului), dintre care: cerb (Cervus elaphus), cerb pătat, cerb lopătar (Dama dama), mistreț (Sus scrofa), jder de pădure (Martes), pisică sălbatică (Felis silvestris), bursuc (Meles meles), hermelină (Mustela frenata), veveriță (Sciurus carolinensis), specii de lilieci, buhă mare (Bubo bubo) sau cucuvea (Athene noctua). Rezervația reprezintă în fond un depozit natural al unui număr substanțial de specii de plante și animale care au un regim strict de protecție. De pe teritoriul rezervației izvorăște râul Bîc, în bazinul căruia se află și capitala Chișinău. Formațiunile vegetale sunt prezentate prin păduri de tipul celor central-europene, în care s-au păstrat arboretele de proveniență naturală cu fag, gorun, tei, carpen, stejar pedunculat. Formațiunile cu fag ating vârsta de până la 150 de ani, cu o înălțime de până la 40 m, cu un diametru al tulpinii de peste 100 cm.  Componenta floristică din cadrul teritoriului acestei rezervații este deosebită, fiind reprezentată de peste 900 specii de plante.