Raport

Activități desfășurate în perioada iulie – septembrie 2014
În perioada iulie-septembrie 2014, membrii echipei de implementare a proiectului au realizat următoarele activități planificate în conformitate cu condițiile contractului MACP/CS/CQ-3.2, Fortificarea capacităţilor în practici de management durabil a terenurilor în cadrului proiectului Agricultura Competitivă în Moldova:
Au fost desfășurate 3 ședințe de lucru ale echipei de implementare a proiectului pentru discutarea momentelor organizatorice privind desfășurarea activităților planificate. În cadrul ședințelor de lucru fiecare membru al echipei a prezentat planul de activitate, conceptul activităților ce urmează a fi desfășurate și graficul de realizare al acestora.
Au fost elaborate materialele informativ-educative necesare pentru promovarea principiilor unui management durabil al terenurilor precum și privind promovarea proiectului Agricultura Competitivă în Moldova, sub-componenta Fortificarea capacităţilor în practici de management durabil a terenurilor:
- Poster (format A 2) de promovare a mesajului