Proiectul ”Schimbările climatice – de la conştientizare la acţiune”

Scopul proiectului – Reducerea impactului activităţilor umane asupra schimbărilor climatice la nivel local prin informare, conştientizare şi activităţi concrete.
Proiectul va contribui la creşterea gradului de conştientizare publică şi la o mai mare implicare publică în problemele cheie de mediu din Republica Moldova, precum şi îmbunătăţirea reţelelor ONG şi întărirea capacităţilor ONG-urilor pentru abordarea provocărilor de mediu. Proiectul va fi implementat în centrele raionale şi va mobiliza membrii societăţii şi alţi actori cheie din comunitate să participe la implementarea proiectului.
Proiectul dat va contribui la implementarea planului de acţiuni şi a Strategiei Naţionale de adaptare la Schimbarea Climei a R. Moldova, “Obiectivul 1: Îmbunătăţirea gestionării şi proliferării informaţiei privind riscurile asociate cu calamităţile şi clima în Moldova.”

Obiectivele proiectului:
1.   Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei, a APL -urilor, a ONG-urilor, a Agenţilor Economici privind schimbările climatice;
2.   Creşterea participării publicului la acţiuni de reducere şi prevenire a schimbărilor climatice;
3.   Îmbunătăţirea calităţii educaţiei privind mediul şi schimbările climatice (ore ecologice în şcoli cu privire la schimbările climatice);
4.  Intensificarea parteneriatelor între sectorul non-guvernamental şi autorităţile publice locale, a sectorului privat pentru protejarea mediului prin acţiuni locale de prevenire, ameliorare şi combatere a fenomenelor schimbărilor climatice.

Perioada de implementare a proiectului – 15 iunie 2013- 15 aprilie 2014

Proiectul a fost finanțat din cadrul programului de granturi naționale SECTOR oferit de REC Budapesta pentru Organizațiile Societății Civile (OSC) din Moldova pentru a promova protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

La Soroca, atelierul de lucru a fost organizat la 7 iunie 2014 unde au participat 28 de persoane. Membrii echipei de implementare a proiectului au avut discuţii cu privire la activităţile realizate. Elevii de la liceul Constantin Stere din Soroca au prezentat relatări despre schimbările climatice. Toţi participanţii au făcut unele constatări la tema respectivă.

De asemenea, OT Soroca a avut o întrunire cu Primarul orașului Ocniţa care împreuna cu consilierii oraşului s-au adresat cu o solicitare în vederea găsirii unor surse financiare pentru amenajarea unui parc din preajma oraşului – fostă zonă industrială, care practic e definitiv distrusă.